Home

Achtergrond 232 x bekeken

Een op drie werkt met ZZP'ers

Bijna eenderde van de agrarische bedrijven besteedt werk uit aan zelfstandigen zon­der personeel (ZZP).

Dat blijkt uit een inventarisatie van het land­bouweconomisch instituut LEI in opdracht van het ministerie van landbouw. Naar schatting worden er per jaar in de Nederlandse land- en tuinbouw 3.300 tot 3.500 arbeids­jaareenheden (6,6 miljoen tot 7 miljoen arbeidsuren) ingevuld met ZZP’ers. Vaak gaat het hierbij om potentiële bedrijfsopvolgers of bedrijfsbeëindigers.

Daarnaast zijn 10.000 tot 11.000 agrariërs naast hun eigen bedrijf actief als ZZP’er. Dit komt vooral voor bij akkerbouwers. De ZZP’ers worden vooral inge­zet voor gewasverzorging, oogst­werkzaamheden en dierverzor­ging.

Bij 40 procent van de bedrij­ven wordt voor minder dan 100 uur gebruik gemaakt van ZZP’ers, terwijl op 10 procent van de be­drijven meer dan 1.000 uur wordt ingevuld met ZZP’ers. Het LEI concludeert dat ZZP’ers een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing van het arbeidste­kort in de land- en tuinbouw. Door schaalvergroting is de onderne­mer steeds minder vaktechnisch bezig. De ondernemer moet zich meer gaan richten op het organi­seren van het werk, de in- en ver­koop van de producten en de stra­tegie- ontwikkeling.

”ZZP’ers zijn flexibel inzetbaar voor productiewerk of specialisti­sche taken. Agrariërs lopen geen risico’s bij ziekte of arbeidsonge­schiktheid. Ook de administratie­ve lasten zijn beperkt”, noemt LEI als voordeel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.