Home

Achtergrond 176 x bekeken 1 reactie

'Biobrandstoffen bedreigen inheemse volkeren'

De grootschalige productie van suiker en soja vormt een bedreiging voor tal van inheemse volkeren.

Nederland moet ervoor zorgen dat rechten van deze volkeren niet in het geding komen door biobrandstoffen. Dat heeft een coalitie van ontwikkelings- en milieu-organisaties vanmiddag bepleit tegenover de vaste Kamercommissie Vrom. In een petitie wezen ze in dit verband op mogelijk negatieve gevolgen van de Europese bijmengplicht (10 procent biobrandstoffen in 2020).

Volgens de organisaties werkt de grote vraag naar biobrandstoffen mensenrechtenschendingen in de hand. Als voorbeeld noemden ze de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso, waar de inheemse bevolking, de Guarani, van haar grond is verdreven om de suikerteelt voor de ethanolproductie mogelijk te maken.

Volgens de organisaties is die productie goed mogelijk, zonder de rechten van de Guarani te schaden: Mato Grosso heeft een oppervlak van 24 miljoen hectare; de Guarani claimen een oppervlak van 500.000 hectare (2 procent).

De zogeheten Cramer-criteria voor duurzame energie vormen een goed uitgangspunt, aldus de organisatie. Een van die criteria is het rekening houden met inheemse volkeren. De criteria worden in de praktijk echter nog nauwelijks toegepast.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Huib Rijk

    niet de biobrandstoffen zijn de oorzaak van de ontbossing, maar het feit dat het bos te goedkoop is en dat degenen die belang hebben bij het instandhouden van het regenwoud te weinig macht hebben - de inheemse bevolking, maar ook de gehele mensheid heeft belang bij de Amazone als natuurgebied. Als er minder biobrandstoffen worden geproduceerd leidt dit niet vanzelf tot behoud van het oerwoud. De ontbossing gaat dan toch door alleen worden de producten dan vervoerd bijv. naar Afrika om de boeren daar het leven zuur te maken. Biobrandstoffen vormen een middel om voedselprijzen op kostendekkend niveau te houden. Het kan toch niet zo zijn dat boeren maar beneden alle kostprijzen moeten produceren omdat anders het regenwoud te snel wordt afgebroken?

Of registreer je om te kunnen reageren.