Home

Achtergrond 149 x bekeken

'Beheerplannen Natura 2000 niet waterdicht'

De nog op te stellen beheerplannen voor Natura 2000­gebieden zijn vermoedelijk niet volledig juridisch houdbaar. Dat heeft minister Gerda Verburg gezegd na afloop van een Kamerdebat.

Volgens Verburg hangt de juri­dische houdbaarheid van de plan­nen af van de ecologische onder­bouwing. ”Is die stevig, dan is de juridische houdbaarheid des te sterker.” Zij kijkt naar de moge­lijkheid om beheerplannen wet­telijk te verankeren. ”Tot nu toe is dat geen begaanbare route geble­ken.”Natura 2000-gebieden worden aangewezen op grond van de EU­Habitatrichtlijn. Die schrijft lid­staten voor om natuurgebieden die bijzondere soorten herbergen te beschermen.

Nederland heeft 162 gebieden aangemeld in Brus­sel. Deze worden uiterlijk decem­ber 2010 definitief aangewezen. December 2013 moeten de beheer­plannen definitief klaar zijn.De provincies hebben voor 83 gebieden gevraagd eerst concept­beheerplannen te mogen opstel­len, vóór de definitieve aanwij­zing. Verburg heeft hen tot 1 sep­tember de tijd gegeven. Agrari­sche sector en Tweede Kamer klagen al langer over de onduide­lijke gevolgen van Natura 2000, met name voor boeren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.