Home

Achtergrond 230 x bekeken 2 reacties

'Verbod transgeen per EU-lidstaat'

Milieuminister Jacqueline Cramer zoekt een uitweg uit de Europese impasse over de teelt van genetisch veranderde gewassen.

Ze heeft de Europese Commissie gevraagd de regels zo te veranderen dat lidstaten zelf de teelt van gewassen kunnen tegenhouden. Cramer vindt dat de Europese regels meer oog moeten hebben voor de lokale maatschappelijk-ethische bezwaren tegen de teelt van genetisch veranderde gewassen. Cramers voorstel vindt een gewillig oor bij zowel de Europese Commissie als de overige lidstaten.

Cramer heeft het nadrukkelijk uitsluitend over de teelt van gewassen. Europese lidstaten mogen geen drempels opwerpen tegen het vrije verkeer van geoogste gewassen, vindt ze. De huidige Europese regelgeving geeft lidstaten niet de bevoegdheid een eigen beleid te voeren, maar verschillende landen, waaronder Frankrijk en Oostenrijk, blijven zich desondanks verzetten tegen de teelt. Dat leidt bij elke nieuwe toelating van genetisch veranderde gewassen tot een patstelling tussen de lidstaten en de Europese Commissie.

Vierde keer

Het is nu al de vierde keer dat de Europese Commissie tegenover de milieuministers staat over dit onderwerp. Afgelopen maandag weigerden Hongarije en Oostenrijk wederom de teelt van de teelt van het insectenresistente maisras MON810 van Monsanto toe te laten. Het Europese voedselveiligheidsagentschap Efsa heeft vorig jaar beoordeeld dat er geen gevaren te duchten zijn voor natuur, milieu en gezondheid. Desondanks willen de betrokken lidstaten de mais niet toelaten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Patrick

  Minister Cramer zoekt een uitweg, echter er is geen uitweg Jacqueline.
  Hoevell titels mensen ook hebben, hoeveel geld je ook op de bank hebt, hoeveel aanzien mensen ook denken te hebben, dat zijn allemaal schijnwerkelijkheden als je een regering en mensen hebt die doelbewust de grootste risico`s in de hele evolutie van de hele mensheid nemen en volbrengen, en dus bewust al het leven in gevaar brengen nu en voor de eeuwige toekomst.
  Er is geen tusssenweg, er is geen opening en er is geen stiekeme uitweg. Your loalty, Jacqueline Cramer, zou immens groot moeten zijn voor ancient times and possible future times.

 • no-profile-image

  Hans van den Broek

  Minister mw. Dr. J. Cramer

  Velp 04 maart 2009,

  Geachte mevrouw Cramer,

  Het is nu de viere keer dat de Europese Commissie tegenover de milieuministers staat over dit onderwerp, Bravo!
  U heeft een titel voor uw naam, waaruit ik zou moeten kunnen opmaken, dat u door het afsluiten van uw universitaire opleiding een bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor wat u zegt, schrijft of doet. Met andere woorden voor het beleid dat u ontwikkelt, uitvoert of laat uitvoeren. Ik heb echter niet de indruk dat u zich van deze verantwoordelijkheden bewust bent. Noblesse oblige!
  Dat betekent, adeldom legt verplichtingen op. Talent verplicht tot goede prestaties.

  Het is inmiddels voor 100% duidelijk dat u als minister van VROM de gehele Nederlandse bevolking willens en wetens bedriegt. Feitelijk zijn alle Landelijke Politieke Partijen al jarenlang bezig om door middel van misbruik maken van wetten de gehele Nederlandse bevolking en wat er verder nog leeft te vergiftigen via de zogenaamde DOB-methode waar in veel van de 445 Gemeenten in heel Nederland Roundup Evolution met de werkzame stof Glyphosate wordt gespoten met een verwoestend effect die weinig mensen bekend blijken te zijn.
  U staat met uw andere 15 ministers in dit Kabinet Balkenende toe dat steeds meer baby's al in de buik van hun moeder komen te sterven, waarom doet u dat?

  Helaas blijkt er in heel Nederland niet 1 Journalist te zijn die de 'cuts' heeft zijn Nederlandse bevolking op de hoogte te stellen. De Nederlandse bevolking wordt als het ware gedwongen door Regering 2e en 1e Kamer der Staten Generaal, Raad van State met haar voorzitter Hare majesteit de Koning, haar Zoon en haar Schoondochter genetisch gemodificeerd voedsel tot zich te nemen geïmporteerd uit verre Landen. Waar feitelijk alle vleesproducten, melk, kaas, eieren, vis eigenlijk rthuis hoort in het Chemisch afval. U wilt ook willens en wetens ggo en dito gewasbeschermingsmiddelen of biociden toestaan in klein Nederland-Waterland. Waar Roundup et al met de werkzame stof meer schade gaat toebrengen als DDT wat wereldwijd slechts 100.000.000 DODE mensen tot gevolg heeft gehad. Waar thans iedere dag steeds bewijs zichtbaar wordt wat de bedoeling is van Roundup...........
  Mevrouw Cramer, vraag eens of Professor Gilles-Eric Séralini in onze Tweede Kamer der Staten Generaal alle 150 Kamerleden en 16 ministers en Hare Majesteit de Koning gaat toespreken. Met meer als 12 jaren ervaring wat betreft de gevolgen gebruik GGO en Roundup op menselijk weefsel zal u allen direct opdracht geven een VERBOD uit te vaardigen op gebruik van GGO en dito GIF. Geef u hierbij even de website war u 11 pagina's kan downloaden.
  http://pubs.acs.org
  of dan komt u direct op onderzoek uit
  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx800218n


  Waarom wilt u onze kinderen onvruchtbaar maken? Mensen onnodig hartklachten en kanker bezorgen het is nu al ziekte nr. 1. Wat is de reden dat u zowel de lucht, als de aarde, oppervlaktewater, grondwater- en drinkwater en ons voedsel wil voorzien van Roundup - Glyphosate en het Metabolite AMPA we vinden het nu al terug 30 meter onder het maaiveld in ons grondwater en drinkwater en voedsel.
  Vertel ons als bevolking nu eerlijk is het de opzet van de 11 Landelijke Politieke Partijen de bedoeling om het aantal mensen te minimaliseren? Welk RECHT meent u te hebben als ministers dioe een eed aflegden aan ONZE grondwet?

  Zou graag eens met u willen praten waarom u zo ontzetten veel schade wil toebrengen aan ons milieu en biodiversiteit, waarom alle bewezen planten, struiken en bomen door kruisbestuiving van wind hommels, wilde bijen, solitaire bijen en de bijen van al die aardige Bijenhouders feitelijk vernietigd moeten worden?
  U weet toch ook wel dat de bijen 3, 7 of zelfs 10 km rondom hun bijenkast vliegen. Als u kan rekenen in een cirkel is bij 10 km² x 3.14= 314 km² oppervlakte wat 1 bijenvolk bezoeken zal om hun stuifmeelpollen, nectar, harsachtige stoffen en water te halen voor hun bijenvolk. Met het toelaten zal u een VERBOD 'MOETEN' uitvaardigen dat alle bijenproducten vernietigd moeten worden..........Dat is feitelijk al jarenlang door de vingers gezien door zowel VWA-Nederland als de EFSA in Parma-Italië. U als Regering bent ook nog eens brutaal door al die Bijenhouders in Nederland niet te vertellen welke schade zij persoonlijk oplopen door ggo en dito gif.
  Mag je stellen dat feitelijk alle 11 Landelijke Politieke Partijen aan de hand van bewijzen via de Wet Sr. Art. 140 Organisaties zijn? Daar ben ik als Nederlander benieuwd naar en vraag mij af WAAROM het Staatshoofd dit toelaat?
  Welke journalist durft het aan om de bevolking de waarheid te vertellen?
  Wel hem of haar op weg helpen.
  P.S.
  Bereid meer informatie te leveren.
  Met vriendelijke groet,
  Hans van den Broek

Of registreer je om te kunnen reageren.