Home

Achtergrond 204 x bekeken

Tuinderactiviteiten vormen winst

Een bijstandsgerechtigde tuinder geniet volgens de rechtbank Breda winst uit onderneming. Omdat hij geen administratie heeft bijgehouden wordt de bewijslast omgekeerd. Wel wordt de door de belastingdienst opgelegde boete verminderd.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbende geniet een bijstandsuitkering. De sociale recherche heeft naar aanleiding van een tip ontdekt dat belanghebbende werkzaam was als zelfstandig exploitant van een tuindersbedrijf. De Belastingdienst heeft naast het OM zelf onderzoek ingesteld en een navorderingsaanslag ad € 29.228 en een boete ad € 14.614 opgelegd.

De stelling van belanghebbende dat hij de inkomsten in de vorm van provisie heeft genoten wordt door de rechtbank verworpen. Uit de feiten leidt de rechtbank af dat de activiteiten van belanghebbende verder gingen dan enkel bemiddelen en dat belanghebbende zelf tuinderactiviteiten heeft verricht. Gelet op de omvang van de omzet en de werkzaamheden van belanghebbende is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van het drijven van een onderneming en belanghebbende winst uit onderneming heeft genoten. Nu belanghebbende geen administratie heeft bijgehouden, wordt de bewijslast omgekeerd. De inspecteur heeft een redelijke schatting gemaakt van het door belanghebbende genoten inkomen. Ten aanzien van de boete overweegt de rechtbank dat op grond van de financiële omstandigheden van belanghebbende – hij geniet inkomsten op bijstandsniveau – de boete verminderd dient te worden tot € 250.
De rechtbank verklaard vervolgens het beroep (gedeeltelijk) gegrond.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.