Home

Achtergrond 207 x bekeken

LTO Noord: Groningen remt gezinsbedrijf

Gezinsbedrijven die als neventak pluimvee of varkens houden, kunnen wat betreft de provincie Groningen deze niet langer ontwikkelen.

Dat zegt LTO Noord. Dat diende op de valreep bezwaar in tegen het Provinciale Omgevingsplan.Volgens voorzitter Hilbrand Sinnema van LTO Noord provin­cie Groningen houdt het plan geen rekening met kleinere be­drijven. ”In de jaren 90 hebben veel kleinere akkerbouwbedrij­ven gekozen voor een neventak, omdat de inkomsten te laag wa­ren. Als ze nu niet mogen uitbrei­den, moeten velen stoppen.”

Het plan stelt dat wanneer in de neventak minder dan 0,75 arbeids­kracht voltijd wordt gewerkt, het bedrijf niet mag uitbreiden. Dat geldt althans voor gangbare be­drijven, niet voor biologische. ”Biologische ammoniak is blijk­baar minder schadelijk”, scham­pert Sinnema. Volgens gedeputeerde Marc Ca­lon (PvdA) is de maatregel juist logisch. ”Op biologische bedrij­ven zit een natuurlijke rem. Ze zijn in zeer belangrijke mate grondgebonden en laten geen vrachtwagens voer en mest aan­voeren. Bovendien, voor een beter milieu of dierenwelzijn mogen ze wél nieuwbouwen.”

Sinnema is tevens bezorgd over de behandeling van bestaande, volwaardige intensieve veehoude­rijen. Hierover schrijft het plan dat per ondernemer maatwerk wordt verricht. ”Dat levert te veel onzekerheid op. De boeren blijven zo speelbal van de politieke gril­len van de dag.”Als de meeste bestaande inten­sieve veehouderijen toch wel mo­gen uitbreiden, en de kleine dus niet, wordt überhaupt volgens Sinnema het tegenovergestelde bereikt van wat het omgevings­plan voorstaat.

Calon, zelf akkerbouwer, vindt dat de boerenstand moet accepte­ren dat de plannen niet altijd rati­oneel zijn. ”Maar ze vertegen­woordigen wel de wil van het volk. Het is nu eenmaal een democra­tie, en we hebben hier zeer lang over gediscussieerd.” Gedepu­teerde Staten (PS) kijken naar de zienswijzen en bezwaren, en stelt mogelijk het plan bij. Op 17 juni beslist PS over het plan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.