Home

Achtergrond 569 x bekeken 3 reacties

Kleine doorbraak gentech

Een hoopgevend geluid uit Brussel: minister Gerda Verburg kreeg op de jongste landbouwraad opvallend veel steun voor het voorstel een besluit over het toestaan van de teelt van transgene gewassen over te laten aan de lidstaten.

Opmerkelijk: de steun is met name afkomstig van landen die te boek staan als tegenstander van gentechnologie, zoals Frankrijk, Griekenland en Oostenrijk. Nederland geldt van oudsher juist als voorstander van genetische verandering, hoewel ook hier de verdeeldheid over het onderwerp groot is, getuige recente Kamerdebatten.

Mogelijk dat genoemde lidstaten het voorstel zien als eerste stap naar het totaal weren van gentechnologie, zoals ook de Partij voor de Dieren bepleit in haar Europees verkiezingsprogramma. Dat lijkt, bij alle producten die nu al met genetisch veranderde ingrediënten zijn vervaardigd, volslagen irreëel. Beter lijkt het de keuzevrijheid voor een ieder te garanderen door een goede etikettering, in de hele keten.
Misschien dat het tij voor gentechnologie lijkt te keren, in die zin dat de teelt mogelijk wordt, zoals ook de adviescommissie Cogem vaststelt voor Nederland.

Aan de andere kant: een voorstel voor beleidsaanpassing van de Europese Commissie wordt pas medio 2010 verwacht. De steun voor het Nederlandse voorstel kan een doorbraak inluiden.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan Manning

  Het zou heel fijn zijn als heel Europa - en liefst de hele wereld gentech-vrij is. Dat geeft perspectief. Lees o.a de info op: http://library.wur.nl/biola/bestanden/BD/1712251.pdf

 • no-profile-image

  S. J. Woods

  Op www.gentechvrijezones.nl blijkt dat er al in veel Europese landen gemeentes zich uitgesproken hebben om te ervoor te zorgen dat er binnen hun grenzen geen gentech gewassen mogelijk zijn. We hoeven besluiten op Europees niveau niet af te wachten en kunnen samen op provinciaal of gemeentelijk niveau aan de slag hiermee.

 • B bob

  Ze heb geen hoorns maar wel 666 op haar voorhoofd

Of registreer je om te kunnen reageren.