Home

Achtergrond 204 x bekeken 1 reactie

Kabinet worstelt met windmolens

De aanleg van windmolenparken, zowel op land als op zee, is een speerpunt van het kabinet, om zo het aandeel duurzame energie te vergroten. In de praktijk blijkt het allemaal niet zo snel te gaan.

Het grootste windmolenpark op land moet verrijzen in de Noordoostpolder. Gepland zijn 80 tot 100 windmolens met een vermogen van in totaal 400 tot 500 megawatt. Daarbij zitten twee initiatieven van groepjes boeren, een bij de Noordermeerdijk en een bij de Westermeerdijk, voor circa 20 windmolens elk. Hoewel de gemeente Noordoostpolder het westelijk deel van de polder al in 1999 aanwees voor windmolens, zijn de vergunningaanvragen nog niet ingediend, meldt minister Maria van der Hoeven (economische zaken) per brief aan de Kamer.

Van der Hoeven vindt dat het allemaal veel te traag gaat. Vooral de nabijgelegen gemeente Urk verzet zich tegen de komst van de 70 tot 135 meter hoge molens. Met een beroep op een recente wijziging van de Elektriciteitswet kan Van der Hoeven de gemeentes omzeilen, en procedures bundelen en (daarmee) bekorten. In 2008 is een Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder opgericht als overlegorgaan tussen initiatiefnemers en betrokken overheden. De bouw van het windmolenpark is nu gepland in 2012-13.

Emmapolder

Van der Hoevens collega Gerda Verburg worstelt met een windmolenpark in de Emmapolder (Groningen). In februari dit jaar vernietigde de Raad van State het besluit van Verburg om, onder voorwaarden, alsnog een vergunning te verlenen voor de bouw van 17 windmolens, nadat de minister aanvankelijk had geoordeeld dat de molens het agrarisch karakter van de polder te veel zouden aantasten.

De Raad vond dat alternatieven onvoldoende waren onderzocht, en dat het nationale belang van de molens niet goed is aangetoond. Verburg moet nu een nieuw besluit nemen. Het kabinet ziet windenergie als belangrijk middel om zijn doel, 20 procent duurzame energie in 2020, te realiseren. In het economisch herstelplan, dat het kabinet vorige week presenteerde, wordt jaarlijks structureel 160 miljoen euro uitgetrokken voor windenergie op zee.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Herman Galjaard

    Later zal ook het kabinet duidelijk worden dat energie door de zon opgewekt de keuze had moeten zijn.
    Dan kunnen de relatief onrendabele en kolossale windmolenparken weer afgebroken worden.
    Jammer van Uw belastinggeld. Foutje, bedankt.

Of registreer je om te kunnen reageren.