Home

Achtergrond 220 x bekeken

Het draait om resistentie

De veehouderij-sectoren werken hard aan een meer verantwoord antibioticagebruik.

Vier veehouderijsectoren zijn voortvarend aan de slag om te komen tot een meer verantwoord antibioticagebruik om zo de kans op resistentie terug te dringen. Het vloeit voort uit het convenant Antibioticaresistentie dierhouderij dat de sectoren varkens, slachtpluimvee, kalveren en rundvee (melk en vlees) eind vorig jaar sloten met LNV.

Het is heel goed dat er hard wordt gewerkt aan verantwoord antibioticagebruik. Want de veehouderij is een grootverbruiker van antibiotica. Uit een zeer recent LEI-rapport blijkt dat tussen 1999 en 2007 het totale antibioticagebruik rond de 550 ton schommelt, maar sinds 2003 wel met zo’n 18 procent is toegenomen. Overigens meldde de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin) onlangs dat het totale antibiotica-gebruik vorig jaar met 12 procent is gedaald tot 521 ton actieve stof.

Nu zou het mooi zijn als in het convenant een duidelijk omschreven doel zou staan. Bijvoorbeeld een daling van het gebruik in tonnen van 20 procent in vijf jaar. De politiek dringt daar op aan. Maar de veehouderijsectoren wijzen er terecht op dat het uiteindelijk doel niet is minder kilo’s antibiotica, maar minder resistentie. Het is maar de vraag of, om maar eens wat te noemen, 25 procent minder kilo’s antibiotica ook 25 procent minder kans op resistentie betekent. Sterker nog: als een antibioticakuur niet wordt afgemaakt, verhoogt dat de kans op resistentie juist.

Veel beter zou dus zijn een doel te formuleren dat stuurt richting minder resistentie. Nu werkt het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad aan een methode die de resistentie van bacteriën meet en vastlegt in een getal. De veehouderijsectoren zouden straks met dit resistentiegetal een duidelijk doel moeten formuleren. Bijvoorbeeld dat het resistentiegetal in vijf jaar tijd met 20 procent omlaag moet. Tenslotte doet dat recht aan datgene waar het om draait: niet minder kilo’s antibiotica, maar minder resistentie.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.