Home

Achtergrond 260 x bekeken

Extra steun LNV voor ontwikkeling innovaties

Kansrijke technolo­gische vernieuwingen als roboti­sering en zonnecellen krijgen meer financiële ondersteuning, blijkt uit stukken van het Product­schap Tuinbouw (PT).

Het PT neemt komende week een besluit over de regeling E(ngineering). Daarna beoordeelt het PT al snel de eerste aanvra­gen, waaronder een oogstmachi­ne voor asperges.Een consortium van bedrijven moet deze technieken samen met telers ontwikkelen. De regeling E(ngineering) start per april. Stichting Technologiefonds Tuin­bouw voert de regeling uit.

Volgens Ben Veldhoven van LTO Groeiservice gaat het om projecten van veelal kleine bedrij­ven die in de praktijk geen bank­lening kunnen krijgen. ”Deze partijen kunnen dan hun heil zoe­ken bij participatiemaatschappij­en, maar die willen al snel 40 tot 50 procent van de aandelen.”

Drie samenwerkingsverbanden hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een risicodragende lening. ”Eén van die projecten is een aspergeoogstmachine. Door de machine kunnen aspergeplan­ten dichter op elkaar geplant wor­den. Het zijn projecten die gese­lecteerd zijn vanwege de mogelij­ke effecten op de sector. Ze moeten de teelt optimaliseren, de kost­prijs verlagen en kwaliteit verho­gen.”

Het Technologiefonds onder­steunt ook initiatieven in de eer­ste ontwikkelingsfases. Deze pro­jecten hebben de E(ngineering)­regeling nodig om het prototype marktrijp te maken. Zo is de oogst­machine nog niet marktrijp. Het Technologiefonds heeft cir­ca 12 projecten in een vroegere ontwikkelingsfase die mogelijk ook in aanmerking komen voor financiering via de E(ngineering)­regeling.”Zo is er een project waarbij waterstof uit afval gebruikt wordt als bijbrandstof die WKK’s aan­drijft en een ander project met doorzichtige zonnecellen.” Animo voor de regeling is er genoeg, denkt Veldhoven. De middelen voor de E(ngineering)-regeling komen van het ministerie van LNV. In totaal is één miljoen euro beschik­baar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.