Home

Achtergrond 167 x bekeken

Crisesplannen kabinet

Binnen het kabinet en de sociale partners is afgelopen dinsdagnacht overeenstemming bereikt over het pakket te nemen maatregelen voor de crisisaanpak over de jaren 2009 en 2010.

In de brief van 25 maart jl. getiteld: Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij het beleidsprogramma ‘samen werken, samen leven’, zijn de contouren van de plannen weergegeven.Voor het bedrijfsleven heeft het kabinet voor 2009 en 2010 een pakket liquiditeitsverruimende maatregelen in petto van in totaal cicra € 6 mrd. Het betreft het volgende (genoemde bedragen zijn begroot voor 2009 en 2010 tezamen):

- een versoepeling in de verliesverrekening voor het jaar 2008 (alleen een kaseffect) (€ 215 mln);
- een verruiming van de afdrachtvermindering S&O (€ 300 mln);
- meer BTW-aangiften op kwartaalbasis (€ 36 mln);
- een verruiming van de VAMIL/MIA (milieuinvesteringen) (€ 60 mln);
- afschaffing van de vliegtaks (€ 455 mln);
- een ‘envelop’ voor het MKB (€ 75 mln).

Maatregelen die burgers betreffen, zijn de volgende:
- een verhoging van het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan € 1 mln;
- een verlaging van de zorgtoeslag;
- Er is een principebesluit dat de AOW-leeftijd vanaf vermoedelijke 2012 of iets later gestaag omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) krijgen de mogelijkheid om een alternatief voor deze bezuinigingsmaatregel te vinden;
- Er komt een deeltijd-WW als opvolger van de werktijdverkorting.

Het kabinet zet verder onder meer in op:
- loonmatiging (loonstijging van 0% in nieuwe cao’s, bestaande cao’s worden gerespecteerd); - het naar voren halen van infrastructuurprojecten in weg- en waterbouw;
- uitgaven tot een bedrag van € 600 mln voor scholing en arbeidsmarkt en € 220 mln voor maatregelen tegen jeugdwerkloosheid;
- bezuinigingen. Het kabinet wil in 2011 ongeveer € 5 mrd bezuinigen maar het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de economische groei.

Meer informatie: Tweede Kamer, 25-3-2009, 31070 nr. 24

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.