Home

Achtergrond 414 x bekeken

Certificaathandel Greenery blijft bestaan

Na de inkoopactie van The Greenery is nog circa 30 procent van de certificaten aande­len B in bezit bij (oud)-leden van de afzetorganisatie.

The Greenery zegt 170.000 certificaten te heb­ben ingekocht tegen een bod van 30 euro. Daarmee kostte de in­koopactie de afzetorganisatie ruim 5 miljoen euro.

The Greenery houdt het certifi­catensysteem voor de overgeble­ven certificaathouders in stand en zegt hier voorlopig niet aan te willen tornen. Nog circa 90.000 certificaten zijn in het bezit bij telers. Het gaat om 586 leden en 591 oud-leden, meldt de afzetorga­nisatie. Eén lid heeft eenvijfde van de aandelen in handen, stelt de afzetorganisatie.

Witlofteler Ronald Kalter uit IJsselmuiden zegt niet te zijn in­gegaan op het bod van de afzetor­ganisatie. "We zitten erin voor de langere termijn. Op de bank moet je nog maar kijken of het van waarde blijft." Kalter denkt dat de certificaten in de toekomst meer waard zijn. Hij noemde het bod van 30 euro in september vorig jaar een mooi openingsbod, maar The Greenery bleef bij dat bod. Met het opkopen van de certificaten neemt de kans toe op uitbetaling van uitgestelde dividendbetalingen, denkt Kalter. Over de opgekochte certificaten vervallen immers de oude divi­dendrechten.

Resultaatsverbetering

Daarbij heeft de afzetorganisa­tie met een kostenprogramma een resultaatsverbetering in het voor­uitzicht gesteld. Kalter: "Als de boekhouding op orde komt, komt het rendement ook."

De afzetorganisatie financiert de opkoop van certificaten van aandelen uit het resultaat van het bedrijf. De inkoop raakt daarmee het resultaat van het bedrijf, maar ook de schuldpositie. Volgens be­trokkenen koopt de afzetorgani­satie hierdoor een aanzienlijke schuld af voor circa 20 procent van de waarde.

Volgens de afzetorganisatie maakten vooral oud-leden ge­bruik van de inkoopregeling. Uit deze hoek zijn 100.000 certificaten verkocht. Zo is er ruim 3 miljoen euro uitgekeerd aan oud-leden. De afzetorganisatie stelde als voorwaarde dat telers al hun cer­tificaten tegelijk zou aanbieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.