Home

Achtergrond 491 x bekeken 15 reacties

Celstraf voor mesthandelaar

Een 46-jarige mesthandelaar uit Heeswijk Dinther is vandaag door de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het plegen van een aantal milieudelicten bij handel in mest. Daarnaast kreeg hij een boete van 35.000 euro.

De man handelde in dierlijke mest, vermengde dit met afvalstoffen en zette deze stof af bij landbouwers, groentetelers, boomkwekers en bollentelers. Hij gebruikte daarbij valse vervoersvergunningen. Daarnaast zei hij de stoffen af te zetten bij een eigen onderneming, terwijl ze in werkelijkheid werden geleverd aan boeren.

Ook de mestopslag van de onderneming, destijds gevestigd in Afferden (Gelderland), voldeed niet aan de wettelijke eisen. Zo waren onder andere een vloeistofdichte vloer en keerwanden voor de opslagplaats van mest afwezig en verontreinigd percolaatwater werd vanaf de mestopslag geloosd in de rivier de Waal. Verder beschikte de man niet over een vergunning die nodig is voor de inname van afvalstoffen.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  geen naam deze keer

  Nou nou, jij gunt een ander nogal wat. Behandelen als een pedo. Ik sluit mij daar niet bij aan, zulke uitspraken. Goed dat er rechtspraak is maar dan door mensen die met een juiste blik kunnen oordelen.

 • no-profile-image

  Patrick

  Rechtspraak is inderdaad het afwegen van wetten en regels die vastgelegd zijn in een land. Wetten en regels zijn vastgelegd en zijn altijd veranderd en kunnen altijd veranderd worden.
  Ongfacht of deze man nu een gezin heeft en kinderen heeft of hoe zijn plek in de samenleving ook is.
  Hij heeft bewust, dus elke dag en jaren lang, gehandeld waarvoor hij nu is veroordeeld. Dus het is geen incident.
  Bewust mensen in goede trouw misleiden.
  Bewust afvalstoffen vermengen en aanbieden aan de voedselketen. Bewust water verontreinigen. De voedsel keten is de belangrijkste voeding voor het leven van baby`s, kinderen en volwassenen. Bewust dit willens en wetens te doen is een enorm ernstige zaak. Hij brengt kinderen bewust dus in gevaar, en dat is niet niets.
  Ik zou hem zeker 10 jaar in de gevangenis willen zien.

 • no-profile-image

  Jan

  @ Patrick, het gaat mij om de veroorzakers van de problemen. En dat zijn de chemische en farmaceutische industrie en hun bondgenoten. Daardoor hebben we zoveel chemisch afval met als gevolg dat allerlei kruimeldieven ook een graantje mee willen pikken. En deze mensen beseffen veelal niet het gevaar dat het oplevert voor de volksgezondheid. Het is slecht leiderschap. Slechte voorbeelden (leiders) maken slechte mensen. Conclusie: Het systeem zal moeten veranderen als je de uitwassen wilt bestrijden.

 • no-profile-image

  Jan

  Nou, nou Patrick zo'n reactie had ik niet van jou verwacht. De echte criminelen zijn Monsanto, Bayer en al die andere chemische farmaceuten. Onder het mom van (gewas)bescherming en medicijnen vergiftigen ze doelbewust de aarde en de mensheid, waarvoor ze ook nog geprezen worden. Daarvoor ontvangen ze ook nog subsidies. Om deze kruimeldief dan een zware crimineel te noemen lijkt me in dit perspectief erg overdreven. Wat gij niet wilt wat u geschied, wens dat ook een ander niet (toe)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Misschien dat er bij mensen een lichtje gaat branden waarom de waterpeilen omhoog moeten. Door verdunning van de vervuiling meent de overheid aan de (Europese) richtlijn te kunnen voldoen. Probleem is dat de richtlijn voorschrijft dat waterkwaliteitsbeheer vóór waterkwantiteitsbeheer dient plaats te vinden. Maar zolang niemand piept of aan de bel trekt, gaat de overheid ongestoord verder met haar lucratieve oplossing. Kunnen jullie je de oplossing in de vorm van zuiveringsmoerassen nog herinneren? Van hetzelfde laken een pak.
  @Marcel, in juridische zin is zelfs het vermengen van rundveemest met varkensmest vermengen van afvalstoffen. Je heb dus gelijk dat het belangrijk is te weten waar het hier over gaat alvorens te oordelen, of te veroordelen.

 • no-profile-image

  Akkerbouwer

  Gerommel met voedsel is per definitie verwerpelijk, omdat voedsel ene basisbehoefte is, die per definitie van goede kwaliteit behoort te zijn. De volksgezondheid is er mee gemoeid. Gerommel met voedsel, doorgaans vanwege geldelijke gewin, vergelijk ik dus met misdaden tegen de menselijkheid of mensheid of met genocide. In China bijvoorbeeld is gerommel met voedsel, waarbij er dodelijke slachtoffers vielen, onlangs bestraft met de doodstraf. Als een land de doodstraf toepast, dan is voor gerommel met voedsel dit een passende straf.

 • no-profile-image

  Patrick

  Gevangenis is een goede zaak voor deze zware crimineel.
  Hij heeft bewust misbruik gemaakt van voedsel in de brede zin van het woord, hij heeft voedsel producenten en consumenten in de maling genomen op een ernstige manier.
  Ik hoop dat hij in de gevangenis behandeld wordt door medegevangen alsof hij een pedofiel is die kinderen verkracht heeft.
  In wezen heeft deze crimineel dezelfde setup qua benadering van voedsel, het zal hem een zorg zijn of kinderen ziek worden of wat dan ook.
  Als ie vrij komt moet het hem verboden worden om maar enige vorm van ondernemingsschap op te starten.
  Deze man moet geweerd worden in de hele keten van producent tot consument.
  Dit geval is bewezen dus geen cent medelijden met deze man, al valt ie vandaag nog van de trap.

 • no-profile-image

  Anti

  Mieras en die mesthandelaar: klaar zijn we ermee.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Jan, mensen die rommelen in een voedselketen zijn geen kruimeldieven.
  Een voedselketen moet transparant zijn.
  Het lijkt mij bijzonder sterk dat deze man niet exact wist wat ie deed.
  Als hij echt niet besefte wat ie deed dan is een verplichte psychiatrische behandeling ook op zijn plaats.
  Of hij besefte wat de gevolgen konden zijn van zijn handelen is inderdaad afhankelijk wat voor afvalstoffen hij verwerkte.
  @ Marcel, welke afvalstoffen is inderdaad een belangrijk onderdeel, misschien kan iemand ze vermelden.
  Blijft staan die hij rommelde in de voedselketen en dat moet gewoon bestraft worden.
  Gangbare producten die als biologisch verkocht ondermijden ook meer als de handeling alleen, de impact is veel groter en moet ook gevangenis straffen tot gevolg hebben.
  Ik zie al voor me dat gentech vrij voedsel aangeboden wordt terwijl het 100 procent gemanipuleerd is, daar is een erg lange straf ook op zijn plek.
  Impacts in voedsel ketens en op gebruikers kunnen erg groot zijn, mensen, kinderen en baby`s hebben tegenwoordihg allemaal verschillen intoleranties voor verschillende stoffen of voedsel producten, dus men moet weten dat wat men kooppt, ook voldoet aan een proces dat men denkt waar het aan had voldaan.
  Voor dit artikel en deze persoon vind ik dat gevangenis straf op zijn plaats zijn.
  De hoogte ga ik niet over discussieren, omdat alle illegale dingen bestraft kunnen worden En voor een aantal andere delicten zou ik graag ook ander straffen en maten zien dan de huidige geldende uitgesproken straffen door rechters.

 • no-profile-image

  Jan

  Ik heb hele andere mensen op het oog om 10 of meer jaren te brommen.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Jan, natuurlijk zijn de Monsanto en de pharma in mijn ogen ook grote criminelen, maar het neemt niet weg dat iedereen die bewust met voedsel knoeit ook een grote crimineel kan zijn. De hoogte van de straf en welke groep ze verdienen kan een discussie zijn. Dit artikel als voorbeeld nemend zie ik wel een trend voor de komende 10 jaar.
  Die goede man moet een straf hebben, zelf vind ik een paar jaar meer beter, het vallen van een keukentrap of een gegunde voorkeursbehandeling neem ik dan wel terug, dat is iets te veel emotie, want het belangrijkste is dat ie wettelijk bestraft wordt.
  Voedsel en wetenschap gaat al erg samen. Voedsel en handel ging altijd al erg samen. Er zijn in het algemeen zoveel schakels bij betrokken die belangen vertegenwoordigen. Nu ook met internet en wereldwijd snel nieuws worden, en zijn ketens meer en meer belangrijker, en daarvoor zullen ze transparanter worden en dus ook beter te bezien. De impact van fouten, en in dit geval dus bewuste fouten, zal zwaarder wegen. En persoonlijk vind ik dat terecht. Deze man mixed afvalstoffen tussen dierlijk mest, hij doet het bewust, dus misschien weten we wat het voor stoffen waren, maar zoveel belang hechte hij er zelf waarschijnlijk ook niet aan om dat te cntroleren, dus het kan ik weet niet wat zijn wat hem aangeboden is. Als hij niet gepakt was had ie het waarschijnliujk nog 20 jaar gedaan. Nu hebben we vacinaties, bestrijdingsmiddlen etc etc, die met geringe hoeveelheden al effectief of juist gevaarlijk zijn.
  Wie weet wat deze mann aangericht heeft met zijn handel, hoeveel symptomen of ziektebeelden zijn terug te leiden naar voedsel, ik denk veel. Alleen als je een ziekte beeld of symptoom hebt is het onmogelijk aan te tonen of er verband is. Dus het voorzorgsbeginsel is erg belangrijk en groot.
  Zelf verwacht ik wereldwijd meer schandalen in de publiciteit dat het belang aangeeft en teruggekoppled kan worden naar de voedsel keten en zo zal men er ook op gaan richen. Wetten makers en rechters zullen daar naar handelen, en persoonlijk vind ik dat ok.

 • no-profile-image

  andere akkerbouwer

  Nee, Die Mieras is een lekkere jongen. Door deze praktijken van jou zadel je de hele landbouw op met het verbod van goede chemische bestrijdingsmiddelen, alleen al omdat men ze in de sloten elke keer weer kan vinden. Aan mij zal het niet liggen, maar als je zo doet net als Mieras ben je een grote egoist. Maar ik neem aan dat hij het niet meent en gewoon op een felle reactie van iemand uit is. Kun je beter op een andere manier leuk proberen te zijn.

 • no-profile-image

  m.rijkers@rumaweb.nl

  Patrick, weet jij over welke afvalstoffen het gaat want er zijn ook veel ongevaarlijke "afvalstoffen" die absoluut geen gevaar voor het voedsel opleveren. Ik weet niet over welke afvalstoffen het gaat dus ik kan niet over de straf oordelen. Maar hoe moeten die mensen bestraft worden die een andere mening hebben en daardoor mensen met de dood bedreigen?? Die overwegend "linkse" personen krijgen helemaal geen straf. Volkerd v.d. G vermoord iemand en na 7 jaar loopt hij weer rond klaar voor de volgende.........! Dat is nog eens rechtspraak???

 • no-profile-image

  BOER MIERAS

  ik vindt dat wel goed wat die handelaar doet je bent dan lekker van je troep af en het kost je niets ,waneer ik de kans krijg dan dump ik ook alles er toch geen mens die dat controleerd die waterschappen zijn daar te lomp voor en de politie heeft geen tijd

 • no-profile-image

  Lik op stuk

  In de jaren 90 is in West Brabant ook mest vermengd met de afvalstoffen van de gereinigde chemische transportschepen in de Rotterdamse haven. Deze mest kon zonder kosten op het land worden uitgereden.
  Ook ging het op deze manier naar België en Frankrijk. De Fransen kregen er lucht van en gingen op onderzoek uit. Het gevolg van deze praktijken was, dat in EU-verband mest aangemerkt werd als afvalstof. Daar is een wetgeving op los gelaten waar je u tegen zegt. Iedereen in de landbouw ziet nu geld verdwijnen vanwege de gigantische administratieve lasten die ermee gepaard gaan.
  In diezelfde jaren is er een enorme afvalstoffen industrie ontstaan. Aanvankelijk werd de afvalstof overal gedumpt door omkoping van beheerders van vuilnisterreinen. Tot men de stortingen s'nachts wel erg verdacht vond. Zo zijn er in Brabant vele vuilnisterreinen nog voorzien van enorme hoeveelheden chemisch afval. Maar ook in de stad Utrecht en bij Amsterdam het Philips Dufar terrein zijn memorabel.
  Toen het dumpen in Nederland niet meer lukte, is men gaan dumpen vanuit Rotterdam in België. En zo is vanuit Duitsland volop gestort in het Oostblok. Nadat het in de Rijn tot jarenlange massale moordpartijen geleid heeft onder de vissen. De Fransen deden hier ook vrolijk aan mee, evenals de Belgen door de Maas te bevorderen tot open riool. Nadat de bovenstroomse landen ermee gestopt waren bleken de echte viezerikken in Nederland te zitten. Want de kwaliteit van het water werd tussen Lobith en Hoek van Holland alleen maar slechter. Ja, ja in Nederland kan men er ook wat van. De pot verwijt de ketel....
  Inmiddels weten we waar de vervuiling zit en blijkt dat opruimen te duur is. Ja, dat gaat echt onbetaalbaar worden. Dus de vervuiling onder de stad Utrecht blijft lekker zitten. Die in Lekkerland is opgeruimd. De uiterwaarden zetten we met een smoes om tot ruimte voor de riviergebied dat als natuurgebied wordt aangewezen. De boeren moeten er op rotten en zo kan de vervuiling niet meer in ons voedselpakket meer komen.
  Andere vervuilde gebieden worden ook natuurgebied en worden met bomen opgeplant als het effen kan. Zo ook bv de vloeivelden van de voormalige textielfabrieken in en rondom Tilburg.

  De veroordeelde mesthandelaar is met deze wetenschap met recht een crimineel te noemen als hij inderdaad chemische afvalstoffen door de mest heeft geroerd en tegen betaling heeft opgeruimd.
  Ik neem aan dat de rechter bij de bepaling van de strafmaat gekeken heeft naar het ecomisch voordeel van de man. Het opruimen van chemisch afval is een erg lukratieve handel. Zo niet dan is de rechter een grote sukkel, en heeft hij het kaalpluk-principe wellicht niet gehanteerd. Dat had hij kunnen weten, uit de affaire met dat schip in de haven van Amsterdam dat uiteindelijk in Afrika de dodelijke lading heeft gedumpt.

  Het gaat mij te ver om de chemische en pharmaceutische industrie de schuld te geven of in de schoenen te schuiven van de verontreinigingen van levensmiddelen produkten. Zij produceren datgene wat men kan verkopen.
  Dat is hetzelfde als het verhaal van de bio-industrie. De consument koopt vlees en de bio-industrie produceert het.
  Nu kan de biologische produktie veel verder opgevoerd worden door een veel sterkere vraag. Deze vraag kan worden gestimuleerd met lagere prijzen in de schappen. Het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar is met 20 tot 100 procent of nog meer, veel te groot. En dat beperkt de consumptie enorm. Daarmee maakt het biologische traject de consumptie voor vele mensen onbereikbaar. En dat stimuleert weer de gangbare produktie. Niet dat gangbaar verkeerd bezig is. Het middelengebruik daalt enorm, hoewel dat voor antibiotica ver achterblijft bij de vermindering ervan in vergelijking met gewasbestrijdings middelen of kunstmest.
  Vergelijkingen met andere misdaad is altijd krom. De mesthandelaar handelt vanuit de gedachte van economisch gewin. En in de strafmaat kun je dat laten meewegen door hem volledig berooid achter te laten na het uitzitten van zijn gevangenisstraf.

  Het kaalplukken heeft bij een geestelijk gestoord iemand totaal geen effect. Dat speelt in zijn driften geen rol. Een oplossing is er voor zo iemand echt niet. Hij is ziek. Ernstig ziek. En wat Donner ook doet, de Mesdagkliniek op orde brengen en de verschillende gedachtenstromingen binnen de groep zieleknijpers dat er werkt stroomlijnen, het zal niet helpen. Deze mensen zijn ziek en wel ongeneeslijk. Daar helpt geen wijziging in het reïntegratieproces aan hoezeer het ook in Oldenkotte is geherstructureerd. Ze plaatsen een tikkende tijdbom terug in de maatschappij. En maar hopen dat het goed gaat.
  Wat dat betreft is het beter om meer onderzoek te doen naar de opvoeding van kinderen en het ondersteunen van de ouders daarin.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.