Home

Achtergrond 169 x bekeken

Brussel voorziet stagnatie landbouwinkomens EU-15

De landbouwinkomens in de EU laten tot 2015 een groei zien van 7,5 procent ten opzichte van 2007, dat te boek staat als goed landbouwjaar. Deze groei komt echter geheel voor rekening van de Oost-Europese lidstaten.

Dat blijkt uit prognoses tot 2015, die de Europese Commissie giste­ren heeft gepubliceerd. De land­bouwinkomens in de Oost-Euro­pese landen zijn in 2015 bijna 50 procent hoger dan in 2007, vooral door hogere subsidies.

De inkomens van boeren in de ’oude’ vijftien lidstaten blijven in de periode 2008-2015 op een be­trekkelijk stabiel niveau, over het algemeen licht onder die in het basisjaar 2007.Op korte termijn zucht de agro­sector, net als andere sectoren, onder de economische crisis, maar op de middellange termijn zal de economie zich weer herstel­len, verwacht de Commissie.

Er zijn ook prognoses gemaakt voor verschillende landbouwpro­ducten. Voor granen verwacht de Commissie wat hogere prijzen dan de afgelopen tien jaar, maar ook meer prijsschommelingen.

De markt voor oliehoudende za­den profiteert van een toenemen­de vraag naar biodiesel.Het perspectief voor varkens­en kippenvlees is redelijk. De pro­ductie van rund- en schapenvlees zal verder dalen. De melkproduc­tie zal tot 2015 licht stijgen, maar onder het EU-quotum blijven; de afschaffing van de quota heeft dus geen groot effect op de productie en de prijs, aldus de Commissie.

De ramingen zijn met veel mit­sen en maren omgeven. Zo is geen rekening gehouden met de uit­komsten van het lopende wereld­handelsoverleg.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.