Home

Achtergrond 184 x bekeken

Afgewogen pakket

Het valt niet tegen, moet de conclusie luiden na kennisname van de stimuleringsmaatregelen van het kabinet voor de landbouw.

Vooraf werd rekening gehouden met het beknotten van fiscale voordelen voor de landbouw en met bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van aaneengesloten natuur. De fiscale voordelen blijven in stand, de fiscale regelingen MIA en Vamil worden met 60 miljoen euro verruimd en er komt 50 miljoen euro voor duurzame investeringen als luchtwassers. Op de EHS wordt niet bezuinigd, wel wordt een tijdelijke aankoopstop ingesteld.

Dat natuurorganisaties met dat laatste niet blij zijn, moge duidelijk zijn. Ook voor boeren zijn de gevolgen echter niet onverdeeld gunstig: zij blijven langer in onzekerheid over waar nog nieuwe natuur wordt gerealiseerd. Dat vanuit landbouw de roep klinkt het aantal natuurhectares dan maar te beperken, is begrijpelijk. Dat de coalitie daar bij economische tegenwind niet meteen aan toegeeft, is dat evenzeer.

De oppositie heeft zich vandaag in meer of mindere mate afkeurend uitgelaten over het maatregelenpakket: te weinig voor de landbouw (rechts) en te weinig groen (links). Gezien haar rol in het politieke krachtenveld is dat niet verrassend. Maar terecht is het ook niet. Het kan altijd beter, maar het pakket maakt een afgewogen indruk.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.