Home

Achtergrond 273 x bekeken

'Subsidies vooral naar milieuvervuilende bedrijven'

Europese land­bouwsubsidies komen vooral te­recht bij bedrijven die natuur en milieu het zwaarst aantasten.

Dat concludeert Natuurmonumenten uit een nog niet gepubliceerd on­derzoek van Alterra over de ver­deling van landbouwsubsidies in Nederland.Het ministerie van LNV gaf daartoe de opdracht als onder­steuning bij het ontwikkelen van een nieuw systeem voor verdeling van de subsidies.

Uit het onderzoek van het Wa­geningse kennisinstituut blijkt dat de bedrijven die de meeste subsidie krijgen akkerbouwers uit de Veenkoloniën, kalverhou­ders in de Gelderse Vallei en melkveehouders uit Friesland, Gelderland en Overijssel zijn. Dat zijn echter veel bedrijven met een hoge veedichtheid en een hoge nitraatuitstoot.

De onderzoekers doen enkele aanbevelingen voor een nieuw subsidiesysteem. De belangrijk­ste suggestie is dat de overheid boeren een tegenprestatie moet vragen voor de verstrekte subsi­die. Daarbij kan bijvoorbeeld ge­dacht worden aan het ongemoeid laten van perceelranden en maat­regelen die het milieu ten goede komen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.