Home

Achtergrond 425 x bekeken

Stadskinderen wegwijs maken in akkerbouw

Leerlingen van de Visserschool in Amsterdam krijgen les van juf Berry Roodenburg met behulp van de akkerbouwwandplaat.

Hierop wordt in een oogopslag de akkerbouwsector uitgelegd. De plaat maakt deel uit van de campagne Akkerbouw brengt land tot leven, een initiatief van het Productschap Akkerbouw."Vorige maand hebben we een akkerbouwpresentatie gehouden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling", vertelt Bert Stoutmeijer van projectbegeleider PRLT Communicatie. "Bijna alle 6.000 wandplaten zijn toen meegenomen." Foto Diederik van der Laan

Bij werkzaamheden op een rundveebedrijf in Loosbroek is woensdagochtend een mestzak gescheurd. Hierdoor is 200.000 liter drijfmest in een nabijgelegen sloot gestroomd. De oorzaak van het scheuren van de mestzak is nog niet bekend. Door het snel opwerpen van een dam voorkwam de eigenaar meer verontreiniging. In de mestsilo kan zo’n 700 kuub mest. Waterschap Aa en Maas laat weten dat de sloot over een lengte van 500 meter is verontreinigd. De mest wordt door een loonwerker uit de sloot verwijderd. Foto’s Waterschap Aa en Maas

Bezoekers van de Technodag gewasbescherming op PPO-locatie Vredepeel in Limburg bekijken de proefopstelling van het biobed en beluisteren onderzoeker Rommie van der Weide. "In het bed wordt het spoelwater van bestrijdingsmiddelen gezuiverd", legt Van der Weides collega Brigitte Kroonen uit. "Dit is een goedkopere oplossing die in het buitenland al veel wordt toegepast." De belangstelling voor de Technodag is groot. In plaats van de verwachte ruim 100 bezoekers, meldden zich 400 belangstellenden aan, van wie 70 procent agrariërs. Foto Gé Hirdes

Bij mengvoercoöperatie ForFarmers in het Gelderse Lochem wordt een volle vrachtwagen Abriko-mais gelost. Zaaizaadbedrijf Limagrain vervoert komende acht weken tussen de 100.000 en 200.000 zakken maiszaad naar distributiepunten in heel Nederland. De mais komt rechtstreeks uit maiszaadverwerkingscentra in Frankrijk. Hier wordt het maiszaad geproduceerd onder klimatologisch gunstige omstandigheden. Limagrain houdt rekening met een areaal Abriko mais tussen 20.000 tot 25.000 hectare. Foto Robin Britstra

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.