Home

Achtergrond 180 x bekeken

Lobby voor behoud EU-steun

LTO Nederland werkt aan breed internationaal draag­vlak voor het behoud van Europe­se landbouwsteun.

Doel is een zo breed mogelijke lobby te vormen die een tegenwicht biedt aan het sentiment om na 2013 de Europe­se steun af te bouwen.

Vooral in Denemarken en Groot-Brittannië is de publieke opinie de landbouw niet gunstig gezind, zegt voorzitter Albert-Jan Maat van LTO Nederland. Maat heeft al gesproken met de Duitse en Belgische boerenbonden en ge­sprekken met Deense en Britse collega’s staan op de agenda. Maat sluit niet uit dat op termijn ook Franse en Poolse boerenbonden zich bij het overleg aansluiten.

LTO Nederland heeft als eerste Europese boerenbond een visie ontwikkeld op het landbouwbe­leid na 2014. Volgens LTO is er voldoende legitimatie om boeren te blijven belonen voor de gele­verde voedselzekerheid en voed­selveiligheid en voor andere maatschappelijke diensten zoals het behoud van het landschap.De brede Europese landbouw­coalitie moet in de visie van Maat uiterlijk volgend voorjaar met een standpunt komen, om de discus­sie goed te kunnen beïnvloeden. Ook worden de contacten met de Europese Commissie aange­haald.

Tijdens een bijeenkomst in het Groningse Zuidbroek zei Maat dat gelden voor de landbouw niet zo­maar mogen wegvloeien naar het plattelandsbeleid. Dat zou vooral voor Nederlandse boeren nadelig zijn omdat Nederland traditioneel weinig geld uit Europa krijgt voor het platteland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.