Home

Achtergrond 176 x bekeken

Kabinet vraagt loonmatiging

Het kabinet vraagt de vakbeweging de looneisen te matigen tot de inflatiecorrectie van 1 procent. Premier Jan Peter Balkenende deed vandaag na afloop van de ministerraad een beroep op de sociale partners om samen met het kabinet de recessie te bestrijden.

Het kabinet kan het niet alleen, was de boodschap van de premier. Hij riep ook provincies en gemeenten op mee te werken. ,,Nederland is een sterk land. Nederland kan ook deze crisis aan, dat is mijn vaste overtuiging. Maar het kabinet kan het niet alleen. Iedereen zal zich moeten inzetten: werkgevers, werknemers, medeoverheden, iedereen.''

Even daarvoor had minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) de vakbeweging opgeroepen af te zien van hoge looneisen. ,,Hoe houdt je de inflatie laag? Dat doe je door de lonen laag te houden'', aldus Donner. Lagere loonkosten moeten ook de internationale concurrentiepositie van bedrijven in de huidige economisch slechte tijden verbeteren.

In ruil voor loonmatiging biedt Donner bijvoorbeeld het plan voor deeltijd-WW, waardoor noodlijdende bedrijven met behulp van uitkeringsgeld hun personeel een jaar lang minder kunnen laten werken.

Premier Balkenende zei te hopen dat het appel van Donner door de vakcentrales goed verstaan wordt. ,,In het verleden hebben we gezien dat ze in staat zijn te kiezen voor een verantwoorde loonontwikkeling.''

Eerder deze week klonk al de roep voor een nieuw sociaal akkoord tussen kabinet en de sociale partners. Het Akkoord van Wassenaar uit 1982 was met zijn afspraken over loonmatiging cruciaal in de bestrijding van de vorige diepe economische recessie in Nederland.

Het kabinet sprak vrijdag voor het eerst gezamenlijk over de jongste sombere economische voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) en de inventarisatie van een ambtelijke werkgroep over alle mogelijke maatregelen om de crisis te bestrijden. Balkenende wilde vrijdag niet op concrete maatregelen ingaan. Minister Wouter Bos (Financiën) sprak van ,,een buitengewoon fundamenteel debat''.

De komende week gaan de ministeries rekenen op de voorstellen en kijken waar het mogelijk is te bezuinigen, waar het goed is extra te investeren en welke maatregelen op lange termijn ervoor kunnen zorgen dat het financieringstekort binnen de perken blijft. Half maart komt het kabinet met besluiten.

Donner zei vrijdag ook dat hij wil dat pensioenfondsen die geslonken buffers niet in vijf jaar kunnen herstellen, volgend jaar pijnlijke maatregelen nemen. Dat betekent een verlaging van de pensioenuitkering en/of hogere premies voor werkenden. De Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen vreest nu behoorlijke koopkrachteffecten in onder meer de metaalsector.

Donner is wel bereid pensioenfondsen meer tijd te geven om hun dekkingsgraad op peil te brengen. In plaats van de drie jaar die wettelijk is voorgeschreven voor een herstelplan, krijgen fondsen maximaal vijf jaar de tijd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.