Home

Achtergrond 209 x bekeken 1 reactie

Groene bedrijvigheid mag niet weer stokken

De economische crisis en de lage olieprijzen mogen er niet toe leiden dat duurzame bedrijvigheid in het slop raakt, vinden Wouter van der Weijden, milieukundige bij CML, en Ed Lof, econoom en publicst.

Ze stellen een heffing op niet-duurzame energie voor. Nu de financiële crisis een economische crisis heeft ontketend, moet de overheid de economie stimuleren, bijvoorbeeld met forse extra investeringen. Er is veel voor te zeggen om van de nood een deugd te maken en dat extra geld zoveel mogelijk te steken in duurzame projecten: energiebesparing en alternatieve energie. Met zo’n Green New Deal pak je twee grote problemen tegelijk aan.

Maar volgens het Centraal Planbureau moet op dit moment het gaande houden van de economie even de hoogste prioriteit hebben, en zijn groene investeringen niet de meest doelmatige of snelste manier om dat te bereiken. Of dat echt zo is, valt moeilijk te zeggen. Maar hoe dan ook, crisisbestrijding mag er niet toe leiden dat het streven naar duurzaamheid wordt opgeschort. Want opschorten kan er toe leiden dat dit streven in het slop raakt.

Zo zijn al producenten van zonne-energie in de problemen gekomen. In Nederland heeft het Solland Solar werktijdverkorting aangevraagd. Er dreigt dus vernietiging van kapitaal dat straks hard nodig is. Zoiets gebeurde al eerder, na de tweede oliecrisis van 1980. Ook toen hadden oplopende energie- en grondstofprijzen een enorme impuls gegeven aan alternatieve bronnen zoals wind- en zonne-energie.

Maar toen na 1980 de olieprijs weer kelderde, werden al die duurzame oplossingen veel te duur. Gevolg was zo’n 25 verloren jaren. Pas met het weer oplopen van de prijzen halverwege het huidige decennium beleefde de duurzame bedrijvigheid een revival. Deze mag niet weer in de kiem worden gesmoord door tijdelijk lage olieprijzen. Daarom is dit het moment bij uitstek om een variabele heffing op niet-duurzame energie in te voeren. Dat is een heffing die omhoog gaat als de energieprijs daalt en omlaag gaat als de prijs stijgt. Resultaat is een meer stabiele energieprijs.

Daarmee blijft investeren in energiebesparing en duurzame energie aantrekkelijk. Een energieheffing kan heel goed lastenneutraal worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen.

Deze opinie stond eerder in NRC Handelsblad

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    oostlander

    Blij dat de grote spelers op de energiemarkt het wel snappen; als we zo doorgaan met het groene denken en menen dat we de enorme hoeveelheid fossiele brandstoffen kunnen vervangen door dat geneuzel met zonne en windenergie kunnen we op den duur wel inpakken! Nee de overnamekandidaad van NUON is vattenfall en die zijn van mening (wel een overheidsbedrijf, slimme jongens die zweden!) dat kernenergie als meest duurzaam en milieuvriendelijk wordt gezien. In dit licht bezien zou het inderdaad zo moeten zijn dat dat de economie voorrang krijgt en dat het onderhand hoog tijd wordt de vooroordelen van KERNENERGIE te laten varen; zoniet dan hebben we over 20 jaar grote energieproblemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.