Home

Achtergrond 221 x bekeken

Geen uitstel van winstneming voor winstrecht bij emigratie

Een van de manieren om fiscaal vriendelijk te emigreren is het oprichten van een BV. Het is dan de bedoeling dat de volledige verkoopsom van het Nederlandse bedrijf geïnvesteerd wordt in het nieuwe bedrijf in het buitenland.

Een BV kan goede diensten bewijzen maar men moet dan wel op tijd zijn. Dit ondervond een agrarier die naar Denemarken is geemigreerd. Omdat het bedrijf al (gedeeltelijk) verkocht was voordat de BV werd opgericht ging de voorgenomen opzet de mist in. De winstrechtconstructie wordt door de rechter niet geaccepteerd en er is direct belastingheffing verschuldigd.

Deze uitspraak geeft nog maar weer eens duidelijk aan dat een tijdige fiscale planning van een emigratie noodzakelijk is om er fiscaal gunstig uit te springen. Het snel voor de verkoop van de Nederlandse onderneming oprichten van een BV wordt door de fiscale rechter niet geaccepteerd.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende heeft in 2000 de economische eigendom van grond, ligboxenstal, boerderij, varkensstallen e.d. tegen een winstrecht ingebracht in een BV. Met deze BV gaat belanghebbende een maatschap aan die na een klein jaar weer wordt ontbonden. Belanghebbende emigreert in 2001 naar Denemarken en begint daar een nieuw landbouwbedrijf. Het winstrecht werd niet in het belastbaar inkomen 2000 begrepen.
Het hof constateert dat in 1999 het gehele melkquotum is verkocht, alsmede het melkvee. De varkensrechten zijn in 2001 verkocht. De opstallen zijn leeg en ontruimd opgeleverd in december 2000. Uit deze feiten concludeert het hof dat er eind 2000 sprake was van een in liquidatie verkerende onderneming en dat het bedrijf in Denemarken niet kon worden gezien als een voortzetting van het Nederlandse bedrijf. Het winstrecht dient in de jaarwinst van het jaar 2000 te worden opgenomen. De strijd met het EG-recht die belanghebbende meent te zien, ziet het hof niet.Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Den Bosch 19 december 2008, 05/00102

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.