Home

Achtergrond 687 x bekeken

WORKSHOPS

Dit zijn de workshops tijdens het derde Melkvee100plus CONGRES, donderdag 10 december 2009.

Overzicht vijf workshops

1. Friesland Bank - Financiering en prijsfluctuaties op elkaar afstemmen
Workshop door bedrijfsadviseurs Roelof Jacobi en Jeroen Ludema. Op korte termijn moet u overleven met de huidige lage melkprijzen. De bank kan helpen door aflossingen tijdelijk stop te zetten of extra krediet te verstrekken. Maar waar het strategisch om draait, is dat u uw investeringsbeleid aanpast aan prijsschommelingen. Zorg in ieder geval voor voldoende kredietruimte om de jaarlijkse schommelingen in de melkprijs op te vangen. Deze workshop gaat in op de vraag hoe dat het beste te doen.

• Aanmelden voor het congres »

2. Gibo Groep - Niet harder werken, maar slimmer!
Workshop door mr. Sylvester Schenk FB, directeur fiscale en juridische zaken. Slim werken levert meer geld op dan hard werken. Een aftrekpost van één euro levert bij een belastingtarief van 52 procent netto meer op dan één euro extra inkomen. Dat is belangrijk, juist in crisistijd. Tijdens deze workshop krijgt u een aantal praktische tips. Deelnemers krijgen na afloop de Gibo-uitgave ’Fiscaal bewust 50 tips voor boer en tuinder’ uitgereikt.

• Aanmelden voor het congres »

3. CRV - Marge verhogen via fokkerij
Workshop door accountmanager Hans van Middelaar en marketingcoördinator Gert-Jan van de Bosch. Deze workshop gaat in op de mogelijkheden om als ondernemer invloed uit te oefenen op de opbrengstprijs en vooral op de kostprijs van de melk, via veeverbetering. Hogere gehalten betekenen meer melkgeld. En een hogere omzet en aanwas betekent meer opbrengsten. Maar de kostprijs verlagen kan ook door de levensduur en gezondheid van de koeien te verhogen en door efficiënt om te gaan met de beschikbare productiecapaciteit. Alle mogelijkheden en vooral de financiële gevolgen voor marge en kostprijs komen aan bod. De workshop levert praktische tips en aanbevelingen op die direct toepasbaar zijn op uw bedrijf.

• Aanmelden voor het congres »

4. Cehave Landbouwbelang - Hoe kan ik grote koppels koeien beter voeren?
Workshop door Wilbert Leermakers, verkoopleider. Schaalvergroting is niet meer weg te denken. De vraag wordt daardoor steeds prangender: hoe voer ik dat steeds groter wordende koppel koeien? Gras, mais of een combinatie van beide? Tegelijkertijd is het voeren van vochtrijke en vloeibare voeders ook in opkomst. Net zoals het voeren van alleen stro en brok. Het antwoord op de vraag hangt af van onder meer verkaveling en intensiteit. Cehave Landbouwbelang is de partner die u behulpzaam kan zijn in het maken van deze strategische keuzes.

• Aanmelden voor het congres »

5. Lely - Sensoren: hulpmiddel of lastenverzwaring?
Workshop door Aart van 't Land, vice president Dairy Equipment. Lely presenteert in deze workshop zijn visie over het gebruik van sensoren in de melkveehouderij. Dat loopt uiteen van de ontwikkelingsafwegingen tot het nut voor de melkveehouder. Tijdens een interactieve bijeenkomst geven wij u een idee van de inspanning achter de sensortechnologie.

• Aanmelden voor het congres »

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.