Home

Achtergrond 161 x bekeken

Tweevijfde krijgt toeslag vlot

Ruim 24.000 boeren krijgen deze maand de EU-inko­menstoeslag over 2009 al op hun rekening bijgeschreven.

Dat is tweevijfde van het totaal aantal ondernemers dat een toeslag ont­vangt. Dat blijkt uit de brief die land­bouwminister Gerda Verburg naar de Kamer heeft gestuurd. Verburg had toegezegd vanaf 16 oktober te beginnen met uitbeta­ling, mits de controles door Dienst Regelingen waren afgerond.

In november krijgen nog eens ruim 12.000 boeren uitbetaald, zo­dat 1 december 60 procent van het aantal toeslagen kan zijn gehaald. In december volgt nog eens 20 procent en januari 10 procent. De overige 10 procent krijgt volgens planning vóór 1 april 2010 uitge­keerd. Formeel moeten de toesla­gen vóór 30 juni 2010 worden be­taald.

Verburg maakt wel een kantte­kening: Dienst Regelingen is nu bezig het perceelsregister te her­zien, na een klacht van Brussel dat Nederland slootkanten en landschapselementen onterecht heeft meegeteld bij de subsidia­bele oppervlakte. Nederland moet hiervoor 16,6 miljoen euro terug­betalen aan Brussel.

De herziening van het perceels­register moet vóór 1 april 2010 klaar zijn. Dit kan leiden tot bij­stelling van de hoogte van de toe­slag. Verburg vindt dat boeren voor deze fout niet hoeven op te draaien en wil dit betalen van haar eigen begroting. Ze treedt hierover in overleg met de Euro­pese Commissie. Voor de toesla­gen over 2010 geldt het aangepaste register.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.