Home

Achtergrond 463 x bekeken

Subsidie op weerverzekering

De Europese Unie en het ministerie van landbouw dra­gen samen de komende twee jaar maximaal 65 procent van de pre­mie voor een brede weersverze­kering bij.

Dat meldt LTO Neder­land. Het ministerie wil nog geen details prijsgeven. De verzekering dekt schade door droogte, hagel, storm, vorst, extreme wateroverlast, bliksem­inslag en erosie en geldt voor alle open teelten behalve grasland. Er is geen naheffing en de schade wordt niet per bedrijf maar per perceel gemeten.

”De verzekering kent in princi­pe een schadedrempel van 30 pro­cent”, aldus projectleider Jan Wij­nen van LTO Nederland, vooruit­lopend op de officiële publicatie van voorwaarden in de Staatscou­rant volgende week.”Alleen voor hagelschade geldt dat al bij 10 procent minder fysie­ke opbrengst of erger wordt uitge­keerd. De premies zijn laag en worden later bekendgemaakt door de vier maatschappijen die de verzekering zeggen aan te wil­len bieden: Interpolis, Agriver, Vereinigte Hagel en de Ova.”

De Europese Unie legt via een ondersteuningsfonds jaarlijks 9 miljoen euro in, en het Neder­landse ministerie van landbouw 4 miljoen. Eerder ging minister Gerda Verburg nog uit van een totale bijdrage van slechts 4 tot 8 miljoen euro.

LTO-bestuurder Antoon Ver­meer zegt opgelucht te zijn dat een eigenlijk al tien jaar oude wens in vervulling gaat. ”Uit eer­dere verzekeringen is gebleken dat risico’s en premies te ver uit­eenlopen. Er ligt nu een goed en betaalbaar product.” Vermeer verwacht dat gemid­deld 30 procent van de telers in zullen stappen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.