Home

Achtergrond 538 x bekeken 9 reacties

Onderzoeker ziet weinig in luchtwassers

Biologische luchtwassers zijn niet betrouwbaar genoeg om ze als de best beschikbare methode te kwalificeren.

Dat vindt de Wageningse onderzoeker Roland Melse. Hij promoveert op 26 oktober op zijn onderzoek naar de technieken om de emissie uit de intensieve veehouderij te verminderen.

Chemische installaties halen 96 procent van de ammoniak weg, terwijl biowassers gemiddeld op 70 procent uitkomen, constateert de onderzoeker. Biowassers zijn gemiddeld beter in de vermindering van de geuremissie, maar er zijn grote verschillen tussen verschillende installaties.

In het Wageningse blad Resource zegt Melse dat de robuuste chemische wassers vaak hun werk doen, maar dat de biologische wassers veel gevoeliger zijn. "De condities waaronder de bacteriën hun werk goed doen, komen heel nauw. Als de varkenshouder weinig kennis van zaken heeft over die condities, werken ze niet goed." Hij adviseert dan ook om de biologische luchtwassers niet op de lijst van best beschikbare technieken te zetten.

Daarmee gaat hij in tegen een uitspraak van de Hoge Raad, die zowel de chemische als biologische wassers als best beschikbare techniek beschouwt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ir. k. wubs

  hiermee maak ik ernstig bezwaar tegen de ongenuanceerde en negatieve uitspraken van promovendus Melse in uw blad mbt de techniek van het biologisch luchtwassen; hij heeft in zijn onderzoek uitsluitend naar tegenstroomwasser wassers gekeken en beseft kennelijk niet dat de door hem bemeten biologische luchtwasser ondertussen een achterhaald principe is en dat zijn onderzoek onvolledig is; hij kijkt bovendien eenzijdig naar ammoniak verwijdering en gaat voorbij aan geur en stofverwijdering prestaties, die maatschappelijk veel belangrijker ondervonden worden dan uitsluitend ammoniakverwijdering; bovendien is voldoende in de praktijk met metingen aangetoond dat een moderne biologische luchtwasser stabiel tot 85 % ammoniak kan verwijderen hetgeen in 90 % van alle stallocaties voldoende is; slechts voor een beperkt aantal locaties is 95 % amnoniakverwijdering nodig en dat kan voorlopig alleen nog met gebruik van zwavelzuur ; ook maakt hij geen objectieve vergelijking naar investerings- en onderhoudskosten van bijv. een moderne KWB biologische kruisstroomwasser met die van een chemische wasser. Dan zou de economisch nadelige prestatie van een chemische wasser klip en klaar zijn. Het meest kwalijke is nog wel dat dhr Melse ernstige marketing en imago schade toebrengt aan alle leveranciers van biologische luchtwassers en de ernstige milieu- en veiligheidsnadelen van een zwavelzuurwasser achterwege houdt. Hiermee is zijn promotieonderzoek volledig gediskwalificeerd wat ons betreft.

  ter ondersteuning een uitspraak van een veehouder die onlangs een moderne biologische luchtwasser aanschafte

  voor foto zie bijlage  Achter de stal is een biologische luchtwasser van KWB http://www.kwb.nl/home.html gemonteerd. Deze reduceert de ammoniakemissie met minstens 75 procent. De lucht van alle afdelingen wordt centraal door de wasser afgezogen. Blankestijn koos voor een biologische wasser vanwege de prijs, en omdat die minder belastend is voor de omgeving dan een chemische luchtwasser die met zuur werkt. Vrijdag 25 september tussen 13.00 en 17.00 uur houdt Blankestijn http://www.rijnvallei.nl/agenda.asp?id=107 open dag.

 • no-profile-image

  guus

  Martin, graag zou ik als redacteur van Boerderij een foto willen laten maken van jouw luchtwasser. Mijn email adres is guus.ten.hove@reedbusiness.nl

 • no-profile-image

  martin

  De luchtwasser die wij hebben ontwikkeld is kast die onder de ventilator wordt geplaatst met een paar filters, de regelkast en de pomp komt buiten te zitten.
  Er komt nog wel een leidingssysteem voor het spuiwater aanvoer en afvoer .
  Het is een systeem dat werkt en voor de klant weinig onderhoud ,men kan zelf de filters vervangen.

 • no-profile-image

  thomas berkelmans

  Melse heeft in zijn onderzoek uitsluitend naar tegenstroomwasser wassers gekeken en beseft kennelijk niet dat de door hem bemeten biologische luchtwasser ondertussen een achterhaald principe is en dat zijn onderzoek onvolledig is; een biologische luchtwasser kan niet evenveel ammoniak verwijderen als een chemische wasser maar in de praktijk bijna altijd voldoende voor vergunningverlening; bovendien krijg je bij een biologische wasser gratis verwijdering van stallucht en dat bevordert zeer het positieve imago van de veehouder en krijgt alle lof van de samenleving. Een chemische wasser daarentegen is niet alleen slecht voor het milieu maar bovendien gevaarlijk in gebruik en de uitgaande zure wasser lucht corrodeert alles wat staal en zink is in zn omgeving en doet nauwelijks aan verwijdering stallucht. De goten vallen van de stal af. Op een boerderij hoort geen zwavelzuur thuis, het is toch geen chemische fabriek !
  Melse kijkt bovendien te eenzijdig naar ammoniak verwijdering en gaat gemakkelijk voorbij aan geur en stofverwijdering prestaties, die maatschappelijk ondertussen veel belangrijker ondervonden worden dan ammoniakverwijdering; bovendien is voldoende in de praktijk met metingen aangetoond dat een moderne biologische luchtwasser stabiel tot 85 % ammoniak kan verwijderen hetgeen in 90 % van alle stallocaties ruim voldoende is; slechts voor een beperkt aantal locaties is 95 % amnoniakverwijdering nodig en dat kan voorlopig alleen nog met gebruik van zwavelzuur, maar dan is er weinig geurreductie, willen we dat nog wel ? ; ook maakt hij geen objectieve vergelijking naar investerings- en onderhoudskosten van bijv. een moderne KWB biologische kruisstroomwasser met die van een chemische wasser. Melse zou er bijv. rekening mee moeten houden dat zwavelzuuropslag al vanaf 1/1/2008 moet voldoen aan de BRL 903/07, dat is hem kennelijk ook al ontgaan. Dit is in de praktijk nog steeds niet het geval. Ook de jaarlijkse transportkosten en hoge exploitatiekosten van zwavelzuur en versnelde slijtage van pompen zie ik niet terug. Het spuiwater moet ook in een aparte opslagtank worden bewaard terwijl het spuiwater van een biologische wasser terug kan in de mestput etc etc.. De economisch, milieumatig en veiligheidsmatig nadelige prestaties van een chemische wasser zijn klip en klaar voor een moderne boer, die maatschappelijk verantwoord wil boeren. Het meest kwalijke is nog wel dat dhr Melse onterecht ernstige marketing en imago schade toebrengt aan alle leveranciers van biologische luchtwassers en de ernstige milieu- en veiligheidsnadelen van een zwavelzuurwasser achterwege houdt. En een zeer belangrijk praktijkprobleem dat zeker 60 % van alle chemische luchtwassers stilstaan ( bron SRE handhaving Eindhoven ) had zeker als eerste prioriteit door deze promovendus onderzocht moeten worden. Dan zou mogelijk zijn enige conclusie geweest zijn dat het tijdperk voor chemische luchtwassers voorbij is en dat die van de BBT lijst verwijderd zouden kunnen worden, want dit hoort niet thuis in een duurzame wereld die wij moeten achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen toch ?. Zijn promotieonderzoek is gediskwalificeerd wat ons betreft en zijn autoriteit staat met zijn ongenuanceerde uitspraken ter discussie.

  ter ondersteuning een uitspraak van een veehouder die onlangs een moderne biologische luchtwasser aanschafte

  voor foto zie bijlage  Achter de stal is een biologische luchtwasser van KWB http://www.kwb.nl/home.html gemonteerd. Deze reduceert de ammoniakemissie met minstens 75 procent. De lucht van alle afdelingen wordt centraal door de wasser afgezogen. Blankestijn koos voor een biologische wasser vanwege de prijs, en omdat die minder belastend is voor de omgeving dan een chemische luchtwasser die met zuur werkt. Vrijdag 25 september tussen 13.00 en 17.00 uur houdt Blankestijn http://www.rijnvallei.nl/agenda.asp?id=107 open dag.

 • no-profile-image

  guus

  Martin, wat is jouw email-adres? Ik heb een paar vraagjes.

 • no-profile-image

  ronald melsen??

  Heb mijn vraag tekens bij deze man! Hij zou zogenaamd moeten weten hoe deze wassers werken maar hij was of niet berijkbaar of op vakantie!! maar wel afgestudeerd?????

 • no-profile-image

  Weet het beter

  Martin, kun je hier iets meer over vertellen.Als ik het goed begrijp hoef je dan niet veel te verbouwen, b.v. een luchtkanaal.

 • no-profile-image

  gerhard

  In de huidige situatie zijn de Chemische en Biologische luchtwassers de bbt maar deze technieken zijn uiteindelijk niet de oplossingen om de uitstoot te beperken. Naast het enorme energie verbruik wat deze instalaties genereren,zijn ze bovendien voor sommige diersectoren niet praktisch toepasbaar,er zullen andere een voudigere technische oplossingen moeten worden gevonden, om dit probleem definitief te tekkelen.

 • no-profile-image

  martin

  De biologische luchtwasser die wij hebben ontwikkeld en nog mee bezig zijn met testen is een wasser die onder de bestaande ventilator zit. Als bij alle ventilatoren in Nederland deze wasser wordt geplaatst dan is er +/- 75 % minder ammoniak en geur bij de chemische luchtwasser komt het probleem over een paar jaar want dan groeit er niet veel meer rond de schuur.
  kosten +/- €3550,- per ventilator.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.