Home

Achtergrond 194 x bekeken

Omvallen DSB kost Rabo kapitaal

Als DSB bank omvalt zal de Rabobank daarvoor honder­den miljoenen euro’s moeten op­hoesten. Dat vloeit voort uit het depositogarantiestelsel, waaraan alleen banken in Nederland mee­werken.

Het marktaandeel op de spaar­markt bepaalt de bijdrage die de Rabobank daaraan moet leve­ren. Rabo is met een marktaan­deel van ongeveer 40 procent de grootste spaarbank van Neder­land.

Deze bijdrage gaat ten koste van het resultaat. Dit jaar boekte de Rabobank nog een winst van 2.8 miljard euro. De Rabo voegt dit toe aan het eigen vermogen.

De bank bemerkt in Noord-Hol­land een aanwas van klanten die door de noodregeling bij de DSB­bank moeten omzien naar een an­dere bank. ”Onze kantoren be­handelen ze met voorrang”, aldus een woordvoerder van de bank.

De Rabobank voert Betalings­opdrachten van klanten aan reke­ninghouders van DSB sinds maandagmiddag niet meer uit om de klant te beschermen. Dat bete­kent overigens niet dat de reke­ningen niet betaald hoeven wor­den. Zodra de begunstigde een nieuwe rekening heeft bij een an­dere bank, kan de rekening als­nog betaald worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.