Home

Achtergrond 219 x bekeken

Natuur EHS gebaat bij particulier beheer

Meer provincies zouden een voorbeeld moeten nemen aan Noord-Brabant, zegt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten.

Hier wordt voormalige landbouwgrond in de EHS opengesteld voor particulier natuurbeheer. Het is goed dat gedeputeerde Onno Hoes van de provincie Noord-Brabant voormalige landbouwgrond in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) openstelt voor particulier natuurbeheer. De EHS die door rijk en provincies wordt gerealiseerd is hier bij gebaat; wij verwelkomen het dat particuliere grondeigenaren daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Het gaat immers om een grote klus, en hoe meer handen aan het bed hoe beter. Natuurlijk moeten daarbij wel een paar spelregels in het oog worden gehouden. Cees Veerman heeft enkele jaren geleden in zijn hoedanigheid van landbouwminister bij de omslag naar meer particulier natuurbeheer aangegeven welk aandeel in de restant-EHS-opgave bedoeld is voor realisatie door respectievelijk terreinbeherende organisaties (TBO’s), particulieren en boeren. Dat is het kader waarbinnen wij werken.

Wat vervolgens moet gebeuren is dat ieder zijn aandeel levert, dat wij dat elkaar ook gunnen, en dat wij bij de invulling van deze restantopgave goed letten op de te realiseren natuurkwaliteit. Dat gebeurt in Noord-Brabant op zorgvuldige wijze, waarbij het reguliere overleg tussen alle betrokkenen inclusief het Brabants particulier grondbezit een belangrijke rol speelt.

Een schoolvoorbeeld van hoe het moet: praktisch, op resultaat gericht, met oog en respect voor een ieders positie, en zonder vooropgezette politiek gekleurde opvattingen. Daar kan in sommige andere provincies een voorbeeld aan worden genomen!

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.