Home

Achtergrond 490 x bekeken

Laag BTW tarief schilder gaat vaak aan boer voorbij

Om de schildersbranche een steuntje in de rug te geven is een wetsvoorstel ingediend waarmee schilder- en stukadoorswerk aan woningen van 2 jaar of ouder onder het verlaagde (6%) BTW tarief wordt gebracht.

Vooruitlopend op deze maatregel is verder goedgekeurd dat al vanaf 15 september 2009 op deze verlaging van het tarief mag worden vooruitgelopen. De agrarische sector moet echter de beperkingen van deze regeling goed kennen. Want anders dreigt de rekening een onaangename verrassing te worden.

Verlaagd tarief

Bij Besluit van september 2009, nr. DV-09-529 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de al langer bestaande regeling, waarbij het verlaagd (d.w.z. 6%) BTW-tarief van toepassing is verklaard voor het schilderen en stukadoren van woningen van woningen van 15 jaar of ouder uit te breiden. Met ingang van 15 september 2009 is het verlaagde BTW-tarief van toepassing op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder.

Eigenlijk had men deze regeling pas per 2010 willen laten ingaan, maar omdat men (terecht!) bang was dat opdrachtgevers hun opdracht zouden vasthouden tot volgend jaar is ook goedgekeurd dat in afwachting van de wetswijziging het verlaagde tarief nu al wordt toegepast op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming.

Voortbouwen

De nu voorgestelde regeling bouwt voort op een regeling uit het Belastingplan 2000, waarin het (na goedkeuring uit ‘Brussel’) werd toegestaan om arbeidsintensieve diensten onder het lage BTW tarief te brengen. Met deze bepaling zijn in 2000 de volgende diensten onder dit lage tarief gebracht;

1. hersteldiensten met betrekking tot fietsen, schoeisel en lederwaren alsmede kleding en huishoudlinnen;

2. kappersdiensten;

3. renovatie en herstel van particuliere woningen, doch uitsluitend voor zover het gaat om het schilderen en stukadoren van woningen ouder dat 15 jaar.

De nu voorgestelde en al in werking getreden maatregel laat woningen dus eerder in aanmerking komen voor het lage tarief. Maar waar kan het nu toch nog misgaan voor boer en tuinder?

Woning

Met de term woningen wordt aangegeven dat het verlaagde tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 15 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes blijven belast naar het algemene tarief. Staat uw woning niet op de bedrijfsbalans dan is er niets aan de hand. Ook voormalige bedrijfsgebouwen die later feitelijk bij de woning zijn gaan horen (aanhorigheden) zullen in het lage tarief delen. Staat de woning met de bedrijfsgebouwen wel op de balans dan is het lage tarief enkel op werkzaamheden aan de woning van toepassing. Voor de bedrijfsgebouwen geldt het algemene tarief van 19%. Zit u in de BTW dan is dat geen probleem: de in rekening gebrachte BTW krijgt u terug. Zit u echter (zoals de meeste boeren) niet in de BTW (en past u dus de landbouwregeling toe) dan valt u tussen wal en schip. Er bestaat geen recht op het lage tarief en u kunt de in rekening gebrachte belasting niet kwijt. Dat is jammer maar het is niet anders, maar het is wel goed om dat vooraf te weten!

Schilderen en stucadoren

Wat onder schilderen en stucadoren moet worden verstaan kan ook tot veel onenigheid aanleiding geven. Onder schilderen en stukadoren dient in dit verband te worden verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen, daaronder begrepen de daartoe noodzakelijke voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden, een en ander voor zover het betrekking heeft op de diensten die schilders of stukadoors in hun hoedanigheid van schilder of stukadoor verrichten. Dat is een hele mond vol de werkzaamheden van de jongens in hun witte overall. In een toelichting *Bijlage* heeft het ministerie van Financiën eerder al aangegeven welke werkzaamheden van stucadoor en schilder onder het lage BTW tarief vallen. Deze tabel – die binnen afzienbare tijd gewijzigd zal gaan worden, zo is aangekondigd – is en blijft van toepassing nu de termijn is verruimd.

Doe het zelvers?

De bij het schilderen en stukadoren gebruikte materialen vallen ook onder het verlaagde tarief. Als men echter zelf de materialen koopt in de winkel zal het dan gebruikelijke tarief van toepassing zijn.

Leeftijd

Centraal – maar minder belangrijk dan voorheen – staat de leeftijd van de woning. Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar, is de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken bepalend. Wanneer een woning (zoals dat in de agrarische sector zo vaak het geval is) in verschillende stadia tot stand is gekomen (eerst het hoofdhuis, en in de decennia daarna de nodige verbouwingen en uitbreidingen) dient de woning tenminste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief. De schilder of stukadoor dient, om het verlaagde tarief te kunnen toepassen, in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de desbetreffende woning ouder is dan 2 jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.