Home

Achtergrond 1589 x bekeken

Geen investeringsaftrek voor caravanstalling

Verbreding is een toverwoord in agrarisch Nederland. En een al heel lang bekende nevenactiviteit is het in leegstaande gebouwen stallen van caravans.

Wat voor veel ondernemers ooit begonnen is als een aardigheidje in een bij toeval leegstaande stal is bij sommigen uitgegroeid tot een handel van formaat, waarvoor men speciaal gebouwen heeft laten neerzetten.De Rechtbank den Haag gooit nu roet in het eten door te bepalen dat iemand die derden tegen betaling caravans laat stallen geen recht heeft op investeringsaftrek.

Een ondernemer (een BV, maar dat is voor dit verhaal geen relevant verschil, omdat dezelfde regeling ook geldt voor natuurlijke personen) exploiteert een caravanstalling. Op het erf en in de opstallen worden caravans van derden gestald tegen een jaarlijkse vergoeding. Bij de aanslagregeling heeft de inspecteur het standpunt ingenomen dat de caravanstallingen niet in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), omdat het hierbij zou gaan om 'uitgesloten bedrijfsmiddelen'. De stallingen zijn naar zijn mening namelijk bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden. Daarom heeft hij een streep gezet door de voor de caravanstalling geclaimde aftrek. Het ging hierbij om een bedrag van € 2010. Omdat partijen het daar niet eens over konden worden is men beland bij de Rechtbank Den Haag.

Deze rechtbank is van oordeel dat de caravanstallingen naar hun aard zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden. Bedoelde opstallen worden uitsluitend gebruikt voor het (langdurig) stallen van caravans van derden. De investeringen in de caravanstallingen kwalificeren dus niet als bedrijfsmiddelen waarvoor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing is. Belanghebbende had nog aangevoerd dat de verhuur van stallingsruimte in de omzetbelasting (artikel 11, lid 1, onderdeel b. sub 3, van de Wet op de omzetbelasting 1968) als een belastbare prestatie voor de omzetbelasting wordt aangemerkt. Maar omzetbelasting en inkomstenbelasting hadden volgens de rechter op dit punt niets met elkaar te maken.

Wat kunt u hier nu mee? In de eerste plaats moet u als u zo’n stalling wilt gaan bouwen bij het opmaken van een financieringsplan rekening houden met het niet krijgen van de genoemde investeringsaftrek. Gaat u stallen in een gebouw waarvoor u eerder (minder dan vijf jaar terug) wel aftrek hebt genoten dan moet u die investeringsaftrek terugbetalen. Verder loopt u de aftrek alleen maar mis als het gebouw hoofdzakelijk (dat wil zeggen voor 70% of meer) aan derden in gebruik gaat geven. Misschien een idee om in een nieuw neer te zetten gebouw ook nog andere activiteiten te ontplooien dan het stallen van caravans. Al zullen uw huurders het samen in één ruimte stallen van vee en caravans mogelijk niet zo’n goed idee vinden!

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.