Home

Achtergrond 372 x bekeken 3 reacties

En nu actie rondom ammoniak

De melkveehouderij moet nu echt werk maken van emissiearme stalsystemen.

Het concept Actieplan Ammoniak van Vrom is helder waar het de varkens- en pluimveehouderij betreft. Uiterlijk 1 januari 2013 moeten bestaande stallen emissiearm zijn. Varkens- en pluimveehouders moeten uiterlijk 1 april 2010 in een bedrijfsontwikkelingsplan aangeven hoe ze ervoor zorgen dat in 2013 hun stallen emissiearm zijn.

Bij de melkveehouderij is het echter vaagheid troef. Die sector dacht lang emissiearme stalsystemen te kunnen weren door in te zetten op het zogenoemde voerspoor. Kort gezegd houdt dat in dat door anders te voeren de ammoniakemissie zou dalen. Nu duidelijk is dat dat niet lukt, heeft Vrom de melkveehouderij ook onder het Actieplan geschoven.

Maar de enige duidelijkheid die vervolgens wordt geboden is dat nieuwe melkveestallen vanaf 2012 emissiearm moeten zijn. Welke stalsystemen dat dan zijn en hoe dat uit te rollen, wordt in 2011 bediscussieerd. Eerder kan ook niet, want er zijn nu nauwelijks emissiearme stalsystemen. De sector heeft zichzelf namelijk in slaap gesust door veel te lang maar op één paard te wedden: het voerspoor.

Die eenzijdige houding is laakbaar, want de komende jaren is het onduidelijk hoe een melkveehouder zijn bedrijf kan ontwikkelen (vergroten). Enerzijds omdat de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen nog moet beginnen. Anderzijds omdat er nog steeds geen helder beleid is rondom Natura 2000-gebieden met betrekking tot beperken van ammoniakemissie op bedrijfsniveau.

Alles overziend wordt het aan de ene kant dus hoog tijd voor helder beleid rondom Natura 2000-gebieden. Daarbij spelen Vrom en de provincies een doorslaggevende rol. Aan de andere kant moet de melkveehouderijsector zelf volop inzetten op de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen. En wees daarbij maar blij dat Vrom zo coulant is de sector daar nog twee jaar de tijd voor te geven.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Denken minister Cramer en Verburg nu echt dat ze de klimaat verandering nog kunnen stoppen, liefst terug draaien?
  Ze pakken de veehouders aan en laten de Multinational rustig oerwoud kappen ten gunste van biobrandstof (palmolie) en soya (vegetaris vlees) productie. We weten, dat de rottende oerwoud bodem blootgesteld aan zon en licht enorme hoeveelheden CO2 en andere gassen produceert. Ze grijpen ook niet in op de bodem van de oceaan, waar veel meer broeikas gassen vrijkomen, dan de veehouders ooit kunnen produceren met hun dieren.
  Ik snap niet dat hier geen boeren voorman op wijst in plaats van maar ja en amen te knikken in Den Haag, Brussel of Kopenhagen. Als de milieu verandering echt zo erg als deze mensen ons doen geloven, zal een stalletje meer of minder er echt niet meer toe doen. De natuur is kennelijk op het punt aangekomen waar het klimaat weer eens omslaat. Dit is vaker gebeurd en heeft een levens vormen opgeleverd. Dit noemen we Evolutie of wel aanpassen aan de milieu veranderingen.
  Willen we dus overleven, dan wordt het aanpassen, de natuur zal zich nooit laten sturen door de mensen ook niet door politicie!!

 • no-profile-image

  weet het beter

  Ik ben zelf varkensboer, maar laat die ambtenaren ons eens uitleggen waar wij, koeie-,kippe- en varkensboeren al deze geldverslindende onzin eisen van moeten betalen. De meeste zijn al blij wanneer de gewone rekeningen betaald kunnen worden! Dus aan alle boerenvakbonden, doe hier eens iets aan, jullie zitten ervoor.

 • no-profile-image

  boer

  Ammoniak is een anti broeikasgas. Er ontstaan o.a. aerosolen ,welke het zonlicht terug kaatsen.Dom om dit gas uit de lucht te halen. Het doet trouwens ook geen schade aan de natuur.Zeer waarschijnlijk is de zwavelkringloop de oorzaak van vermesting en verzuring.De vakbonden wijzen hier constant op .De politiek blijft doof en loopt liever achter het CO2 geloof aan. Veel rampspoed en verdoemenis voorspellen is nu eenmaal de beste manier om onwetende burgers het geld uit de zak te kloppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.