Home

Achtergrond 172 x bekeken

Brussel: meer suikerexport

De Europese suikerindu­strie mag twee keer zoveel suiker exporteren naar derde landen. Daardoor krijgen akkerbouwers meer ruimte om volgend jaar quotumbieten te telen.

De Europese Commissie heeft het exportvolume voor suiker vergroot van 650.000 ton naar 1,3 miljoen ton. Dat is gebeurd op verzoek van de suikerindustrie en vrijwel alle EU-lidstaten.

De EU mag van de wereldhan­delsorganisatie WTO maximaal 1,37 miljoen ton suiker exporte­ren. Brussel hanteert een export­quotum van 650.000 ton om de uitvoer te beperken. De Europese industrie verwacht dit jaar echter een grote suikerproductie, terwijl op de wereldmarkt een tekort is.

Gert Sikken, directeur Agrari­sche Zaken van Suiker Unie, is blij met het besluit van de Com­missie. ”Als we meer surplussui­ker (suiker dat boven het quotum is geproduceerd) kunnen exporte­ren naar derde landen, hoeven we minder surplussuiker door te schuiven naar volgend quotum­jaar. Daardoor is er meer ruimte om quotumbieten te telen.”

Bovendien is de suikerprijs nu hoog op de wereldmarkt. Er is daardoor veel animo om te expor­teren, zegt Sikken. ”Het seizoen 2009/2010 begon 1 oktober. In de eerste week was al voor 550.000 ton suiker aan exportvergunnin­gen aangevraagd.”

De Commissie heeft ook beslo­ten dat de export nu al kan begin­nen. Sikken:”Gewoonlijk moet de industrie eerst het quotum vol­maken. Door deze versoepeling kunnen we nu al profiteren van de hoge prijs op de wereldmarkt.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.