Home

Achtergrond 183 x bekeken

'Uitbreiding IPPC-regels is einde gezinsbedrijf'

Een uitbreiding van de IPPC-richtlijn heeft grote ge­volgen voor de varkens- en pluim­veesector.

Dat verwachten belan­genbehartigers van de sectoren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor herzie­ning van de IPPC-richtlijn, waar­bij meer bedrijven onder de regel vallen. ”Als de plannen doorgaan, is dat einde oefening voor de ge­zinsbedrijven”, vreest bestuurder Jacco Geurts van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). ”Als de ammoniakregels in 2010 ingaan en deze richtlijn een paar jaar later is het de keuze tussen stoppen of groeien. Dan heb ik het niet over schaalvergroting, maar over echte schaalsprongen.” Geurts wil verder onderzoek af­wachten voordat hij echt conclu­sies kan trekken.

Ook andere bestuurders bena­drukken dat de plannen nog erg onduidelijk zijn. Wel is zeker dat er 450 tot 850 bedrijven méér on­der de regels gaan vallen. ”Dat is nogal wat, zeker omdat we altijd al discussie over de IPPC had­den”, vindt Jan Wolleswinkel van de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders (NOP).”Met een ondergrens van 40.000 kippen vielen vooral vleeskuiken­bedrijven al heel snel onder de richtlijn. Wij ervaren dit zeker als een probleem. Het is moeilijk met het verkrijgen van vergunningen en: hoe kun je schaalvergroten en vernieuwen als je geen vergun­ning krijgt?”

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is van plan actie te ondernemen. ”Euro­pa heeft de landbouw veel goeds gebracht, maar begint nu een vij­and te worden”, voorziet voorzit­ter Gert-Jan Oplaat. ”Het is goed dat Cramer tegen is, maar ze draagt onzinargumenten aan. Ze is tegen extra lasten voor kleinere bedrijven, maar waarom dan wel voor de grotere?” Geurts heeft moeite met de na­druk op de intensieve veehoude­rij. ”Waarom gelden deze regels niet voor alle diercategorieën in heel Europa? Ik hoop dat de mi­nister haar discriminatie van de varkenssector niet doorzet.”

Voorzitter Annechien ten Have van de LTO-vakgroep Varkens­houderij was niet bereikbaar voor een reactie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.