Home

Achtergrond 261 x bekeken

Regels voor bollensector onder Europese loep

De Europese Commissie streeft naar minder en betere regelgeving voor de bloembollen.

Dat zei Chris van Winden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op een bijeenkomst van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). De nieuwe regelgeving is in de tweede helft van 2010 gereed. De Europese Commissie laat een frisse wind waaien door de regelgeving. Het doel hiervan is een vermindering van de administratieve lasten, minder en betere regelgeving en een discussie over verbeterde regelgeving voor het in de handel brengen van zaaizaad en plantgoed. "De identiteit en gezondheid van het materiaal zijn de twee belangrijkste punten die moeten worden geregeld", zegt Van Winden.

In de Europese richtlijn is volgens Van Winden één specifieke vereiste terug te vinden voor de bloembollensector: "Het teeltmateriaal moet rechtstreeks afkomstig zijn van materiaal dat in het stadium van staand gewas bij controle nagenoeg vrij is bevonden van schadelijke organismen en ziekten, dan wel tekenen of symptomen ervan", somt hij op. Dit betekent dat er bij de bloembollen een veldkeuring moet plaatsvinden, uitgevoerd door de BKD.

De Europese Commissie stelt momenteel een actieplan op. De basis hiervoor is een evaluatie die eind vorig jaar is uitgevoerd door een extern bureau. Met 280 door betrokken partijen beantwoordde vragenlijsten spreek LNV van een zeer hoge respons. Het resultaat wordt op 18 maart met alle betrokken partijen besproken. Vervolgens wordt de nieuwe regelgeving met een effectenanalyse opgesteld. De EU-regelgeving is in het leven geroepen om productiviteit van de landbouw te verhogen, concurrentiekracht van sectoren te verbeteren en harmonisatie te bewerkstelligen van de interne markt voor zaaizaad en plantgoed.

Van Winden geeft aan dat het van belang is om juist nu de Europese Commissie op het goede spoor te houden. "Beïnvloeden doe je het beste op het moment dat iets wordt gemaakt. We moeten de komende anderhalf jaar dus zeker contact onderhouden."

Of registreer je om te kunnen reageren.