Home

Achtergrond 333 x bekeken 18 reacties

Mestbeleid grootste ergernis melkveehouders

Het mestbeleid staat met stip genoteerd als grootste ergernis van melkveehouders. Dit meldt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

De bond hield op de rundvee-relatiedagen in Hardenberg en Gorinchem een Schoon Genoeg-enquête. Daarin konden boeren aangeven tegen welke volgens hen onnodige of onredelijke regelgeving zij bij hun bedrijfsvoering aanlopen. Enkele honderden melkveehouders vulden de enquête in.

Uit de verzamelde gegevens kwam naar voren dat de mestwetgeving als het meest onredelijk en ook tegenstrijdig werd ervaren. Vooral de ammoniakregels gelden als een zware ergernis, maar ook de regels voor mestopslag, het uitrijden van mest, de derogatie, het onderwerken van mest op bouwland in één werkgang en de strenge controles door de Algemene Inspectiedienst (AID) waren veelgenoemde struikelblokken.

Op een goede tweede plaats qua ergernis komt de wetgeving ten behoeve van het Natura 2000-beleid en aanverwante regelgeving. Genoemd werden in dit verband het ganzenbebeer, de groene en blauwe diensten, de Kaderrichtlijn Water en de Ecologische Hoofdstructuur.

Op de derde plaats staan voor de melkveehouders die hebben gereageerd het zuivelbeleid en de melkprijs. Veel boeren namen in dit verband de rol van de overheid op de korrel. Die manipuleert volgens hen het melkprijsniveau door te variëren met de interventieniveau’s, de in- en exportregels en de omvang van de Europese melkquotering. De zachte landing als gevolg van de aanpassing van EU-regels werkt volgens hen niet.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Voordat groei boer zal reageren. Wat ik bedoel met het stukje 14:52 t.a.v over 09:38: Mijn kijk op waarom de meesten meedoen aan uitbreiden. Dat er mensen zijn die niet met de massa meelopen weet ik ook wel, zoals groei boer hoort te weten, en van zichzelf beweert. Dat ik vrijgezel ben is een feit, geen vrouw en geen nakomeling. Aan uitbreiding gedaan van grond en quotum . Daarom de volgende 2 vragen aan groei boer. 1 Wat voor zin heeft het om verder te groeien? 2 waarom zal groei boer aan groei doen? Dat ik geen antwoord krijg is niet belangrijk. Zolang groei boer maar door heeft waar hij mee bezig is, is al heel wat.

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Cas je hebt wel over dat wanneer je door wil moet groeien, je lijkt wel op vergaderboer. Wat voor zin heeft het om te groeien en waarvoor doe je het? Heb je een vrouw en kinderen, waarvan er meer dan 1 je bedrijf wil overnemen?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  In aantallen voor Nederland ziet het er nog slechter uit. In aantallen is de melkveehouderij is vanaf 1980 gekrompen met 25%, van 5.2 naar 3.8 miljoen runderen. En de varkenshouderij heeft vanaf 1980 verdubbeld. (bron; CBS ruimtemonitor.)
  Verder is er een verschil tussen een mestprobleem en NH3 probleem. V.w.b. het mestprobleem kan niet ontkend worden dat de melkveehouderij zijn mest grotendeels op eigen grond doet aanwenden. Niet voor niets stond de varkenssector het eerst in Den Haag op te pleiten voor behoud van quotering om de mestafzet veilig te stellen. En ook de opmerking van maispremie is een schot in eigen voet. Wees er maar blij mee, anders was het varkensvoer fors duurder. Of mag ik zeggen gesubsidieerd varkensvoer? Al met al vind ik het een flauwe en weinig zinvolle discussie omdat alweer sectoren naar elkaar zitten te vitten. Hier wordt niemand beter van, dus laat ons hiermee stoppen.

 • no-profile-image

  eirerboer

  een jaar of wat terug werden wij kippenhouders door de runveehouderij bespot en uitgelachen en met de vinger gewezen, wij waren de oorzaak van"het mestprobleem". De kippenhouders waren de zwarte piet! Nu wij de handen uit de mouwen hebben gestoken en onze mest goed onder kontrole hebben door export en verwerking met eigen centen, blijft het probleem voor de veehouderij bestaan. Ze dachten :laat een ander het probleem maar oplossen,wij doen rustig verder met onze gesubsideerde kostwinning. Dikke premie voor snijmais en melk!! Het kan niet op !! En maar trekkertjes kopen !!! Echter nu de problemen hun zelf een beetje aanbelangt ....paniek van de bovenste plank!! Alstublief steuntrekkers ...........los uw probleem ook maar zelf op!! veel succes !!

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Groei boer je bent toe aan een bril. Lees nog eens wat 20 jan 09:38 staat. Wil jij slaaf zijn? prima, mij kun je niet betrappen op dat ik je slaaf noem. Dat ik geen ondernemersbloed in mijn aderen heb? Daarmee geef je alleen maar aan dat je jaloers bent op dat ik niet afhankelijk ben van de bank, terwijl er toch genoeg over blijft om over 30 jaar nog te overleven. Neem je niet kwalijk dat je dan inmiddels tussen de planken bent weggedragen.

 • no-profile-image

  groei

  Wim er hoeft maar 1 van de kinderen het over te willen nemen, de rest van het werk kan zeer eenvoudig met personeel gedaan worden. Ook is een groot bedrijf veel beter te verkopen. Door een bedrijf te laten groeien dalen de kosten en stijgen de opbrengsten en je kun alles effectiever aanpakken. Groeien hoeft niet, dat is een keus. Als jij niet wilt groeien is dat jou keus, prima. Maar niet zeuren over ondernemers die wel willen groeien, dat is hun keus.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Salade en eierboer, ter opfrisser het rapport van alterra Wageningen UR "duurzaam bodembeheer 2008", laatste pagina. Aantal dieren in de EU ( FAO 2007)vanaf 1960-2005; Cattle -10%, Sheep en goat +10%, Pigs +70%, Poultry +60%. Lijkt het julllie niet logisch dat de meeste maatregelen verlangd mogen worden van de sectoren die zo fors uitgebreid hebben? Dit wil niet zeggen dat de melkveehouderij haar verantwoording niet hoeft te nemen, maar de houding van de andere partijen is wel erg kort door de bocht.
  Deze reactie heb ik ook reeds geplaatst op een andere topic. Voor een goede discussie zijn de feiten van wezenlijk belang.

 • no-profile-image

  Rundvee/varkenshouder

  Melkveehouder, wat kraam je onzin uit, als het aan jou ligt loop je regelrecht de ondergang in. In 1983 ging de Europese melkqoutering in. Nodig omdat het technisch mogelijk was om een enorme groei te maken in de melkveehouderij. Dit door de opkomst van de sijmais en ligboxenstal. Er was al een groot over schot aan zuivel! Toen gingen veel mekvehouders die een ligboxenstal wilden bouwen en dat niet meer rendabel was, varkens stallen bouwen. Daarop de bouwstop in november 1984. Na de komst van de melkquotering ging de productie per koe enorm omhoog. Daardoor zijn er veel minder koeien in Nederland. Maar een ding is gevaarlijk, als het melkquotum eraf gaat, komen er weer veel koeien bij. Dit is iets wat doodelijk is. De kostprijs schiet dan omhoog! Helaas is dit ook voor de varkenshouderij een nog groter probleem. Ze zijn al gediscrimieneerd door dat ze mindervrkens mest op het land mogen aanwenden dan van koeienmest. Dit kan absolut niet, zo maak je elkaar af. Er m oet gestreden worden met elkaar om te mogen bemesten wat de plant of gewas vraagt. En zeker met organische mest, dit is duurzaam en economisch en ecologisch noodzakelijk! daarom is de mest de grootste ergernis in Nederland!

 • no-profile-image

  Cas

  Melkveehouder, elk bedrijf wat door wil moet groeien! Maar dit is ook het grote probleem, de kosten voor groei zijn hier veel te hoog! Op de meeste bedrijven kont men tot de ontdekkpng na een doorrekening dat uitbrijding niet rendabel is.Daarvoor zijn de kosten veel te hoog tegen over de te lage opbrengsten. De klemmende regelgeving en de lagere bemestingskosten zijn hier onderdeel van. We hebben er veel door gerekend, maar dit is waarheid. Rechtsongelijkheid is zondermeer. Het is wel waar dat bij de rundveehouders die wel mee hebben mogen doe aan de derogatie, meer plaatsingsruimte geeft. Maar als dit ook voor de andere geld, is dit nog veel meer en niet meer dan redelijk. Dit heeft niks met gehaltes te maken. Denk aan een akkerbouwer met varkens tegenover een rundveehouder met grond. Jr voelt je bestolen! De Nederlandse goede boeren met goede grond worden geleidelijk de nek dicht geknepen. Dit is gewoon redelijk gezien

 • no-profile-image

  groei

  Ten eerste, ik heb helemaal niets met lto, het intreseert mijn geen ene malemoer wat hun voorlichten. Punt twee, ik ben geen slaaf van de bank. Ik mijn financieen goed op orde en risicos ingedekt. Ik ben over jaren nog ondernemers in de landbouw en als jij dat allang de boel niet meer kunt runnen omdat de kosten te hoog worden en de opbrengsten te laag dan zal ik je niet uitlachen. Gewoon het feit dat jij denkt dat grotere boeren slaven zijn van de bank geeft aan dat er weinig ondernemersbloed in je aderen stroomt.

 • no-profile-image

  Marcel

  Groei boer, hoe regel jij dan dat je kinderen die niet het bedrijf overnemen ook nog iets krijgen? Een groter bedrijf met veel grond is niet altijd even gemakkelijk over te nemen. Ook kun je met meerdere ondernemers samen een groter bedrijf oprichten maar dan veranderd je leven ook ingrijpend! Hoe duurzaam deze constructies zijn heb ik mijn vraagtekens.

 • no-profile-image

  Cas

  Foutje, de lagere bemestingsnornen en dure afzet van de mest zijn een zeer groot probleem!

 • no-profile-image

  salade

  Nou je doet er zelf wel lekker aan mee, melkveehouder.

 • no-profile-image

  boerin

  Zolang er mensen beleid bepalen over iets waar ze totaal geen verstand van hebben; krijg je de idiootste dingen. Zie het onderwijs; wie voor beleidsmaker kiest heeft meestal weinig verstand van scheikunde en natuurkunde. Het milieu-beleid van nu SCHAAD ipv verbetert. Het positieve eraan is dat het veel werk-gelegenheid schept, maar het kost veel energie. Er geen /weinig zuiverende amoniak meer dus de smog wordt desastreus.

 • no-profile-image

  salade

  Helemaal mee eens Eierboer. Maar het tij gaat keren, in 2015 vervalt het qoutum en hiervoor komt een scherp mestbeleid voor in de plaats. Het aantal koeien moet toch worden gecontroleerd. Tevens neemt de overheid dan het enorme NH3 probleem vanuit de melkveesector mee en worden hierdoor opgezadelt met extra (stal)aanpassingen. De regelgeving is al bijna klaar, kijk maar naar de brief van Cramer inzake uitbreiding NH3 melkveehouderij. Dit allemaal moet gaan gebeuren in tijden dat ook de subsiedies wegvallen. Hierdoor zal er een enorme kaalslag plaats vinden onder melkveehouders. Let wel op, ik gun dit echt niemand maar ik ben wel reeel, alle sectoren moeten een zelfde bijdrage leveren aan dit probleem van mest en NH3. En niet beginnen of NH3 nu schadelijk is of niet, voor de overheid is deze discussie allang achter de rug. Ga discuseren hoe we dit wel met zijn allen oplossen

 • no-profile-image

  salade

  Zegt helemaal niets die cijfers, gaat om uitbreiding en niet om totale aantalen. Als de pierenhouderij (als voorbeeld) van 2 naar 4 pieren gaat is er een uitbreiding van 100%. Het gaat om totaal aandeel in mest en NH3. 60 % van de NH3 komt vanuit rundvee. Tot nu toe heeft de melkveehouderij en de akkerbouw in emmisie arme bemesting geinvesteerd en de varkenshouderij in staltechnieken. Tot zover is het ongeveer eerlijk voor het gemak. Maar nu blijkt dat de melkveehouderij haar doelen niet haalt vanwege einde melkqouta, opstallen melkvee en grote open stallen (brief Cramer) dan moet juist deze sector toch een extra inspanning doen ?? Oja melkveehouder dit onderzoek gaat over de EU en zoals je bekend is is mestbeleid een nationale aangelegenheid.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Of iemand wel of niet de ondergang ingaat ligt grotendeels aan de vaste lasten door gedane investeringen en hierdoor een (structureel) hoge kostprijs die niet meer gedekt wordt door de opbrengsprijs. Wat dat betreft kan ik in ieder geval je opmerking over uitkramen van onzin niet volgen. En volgens mij is dit momenteel de grootste bron van frustratie bij ondernemers en niets anders. Maar dat nog even terzijde. De logica dat bij afschaffing van de quotering door een toename van koeien (per bedrijf) de kostprijs omhoog schiet kan ik niet volgen. Ik heb in het verleden nog geen varkensboer zien krimpen, wel stoppen. Ook is mij geen varkensboer bekend die zijn bedrijf jarenlang niet heeft laten groeien. Kort gezegd, ook hier is alle logica in je verhaal zoek. En of melkveehouders in '83 overschakelden op varkens, daar is iedereen vrij in dacht ik zo. Net zo zeer als een akkerbouwer groente teelt of een varkenshouder asperge heeft. De "discriminatie van mest" zit 'm grotendeels in het verschil aan gehalten dacht ik zo, en van de derogatie profiteert iedereen door ruimere afzetmogelijkheden, dus wat is het probleem?
  En enige waar ik het wel met je eens ben is dat er zoveel mogelijk bemesting moet plaats vinden met natuurlijke mest ten koste van kunstmest, maar dat is een open deur intrappen.

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Groei boer heeft het nog niet helemaal door, net als Cas. Omdat lto groei predikt dan maar groeien, stel je voor dat je niet met de massa mee zal doen, ben je wel een enorm grote sukkel, je bent geen slaafje van de bank, dat is wel erg rampzalig. Wat het overnemen betreft, wat de omvang ook is, blijft lastig. Is je bedrijf klein: slecht te verkopen wegens te weinig inkomen te realiseren. Een groot bedrijf is ook slecht te verkopen, je moet dan met te veel vreemd kapitaal kopen om rendabel te kunnen werken. Zolang groei boer er voor kiest om slaaf van de bank te willen zijn zal hij mij niet horen zeuren, ook niet zeuren dat de vrije man je uitlacht.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.