Home

Achtergrond 203 x bekeken 2 reacties

Messcherpe marktanalyse

De inkomens in 2008 daalden. Nu graag de visie van de productschappen op 2009.

De inkomenscijfers van het LEI, die eind vorig jaar zijn gepresenteerd, geven op het eerste gezicht weinig reden tot optimisme. Een gemiddeld akkerbouwbedrijf verdiende vorig jaar €43.000, dat is €30.000 minder dan vorig jaar. En het gemiddelde melkveebedrijf kwam in 2008 uit op €70.000, tegen nog €111.000 in 2007. Alleen het inkomen op een gemiddeld varkensbedrijf steeg vorig jaar tot €35.000. Dat kon ook haast niet anders na het financiële rampjaar 2007 met een zwaar negatief inkomen.

Twee nuanceringen zijn op zijn plaats. Allereerst het gegeven dat het hier gaat om papieren inkomens. Het mooiste voorbeeld is de melkveehouderij. Eind 2008 was het vee aanzienlijk minder waard dan eind 2007, waardoor de post aanwas voor het gemiddelde melkveebedrijf €35.000 lager uitviel. In de portemonnee merkt de veehouder daar echter niets van.

De tweede nuancering betreft enig historisch perspectief. De inkomens in de akkerbouw en melkveehouderij zijn dan weliswaar gedaald, maar liggen nog wel boven het meerjarig gemiddelde. En de varkenshouder mag dan meer hebben verdiend dan in 2007, hij zit nog lang niet op het niveau van 2004 tot en met 2006.

En wat gaat 2009 ons brengen? De komende weken rollen we van de ene nieuwjaarsbijeenkomst in de andere. Met name die van de productschappen zijn interessant. De voorzitters blikken in hun speeches ook vooruit. Bij deze een oproep aan al die voorzitters: verschuilt u zich niet achter de onvoorspelbaarheid van de kredietcrisis. Of achter de opmerking dat de agrarische markten zo grillig zijn geworden, dat het voorspellen van kosten en opbrengsten ondoenlijk is.

Het analyseren en interpreteren van agrarische markten was altijd makkelijk door de Europese bemoeienis. Interventie, restitutie: ze legden een bodem in de markt. Juist nu dat weg is, wil ik als boer van mijn productschap een messcherpe analyse van de roerige marktsituatie.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Veehouder

    Het papieren inkomen waarmee het lei zwaait heeft geen enkele waarde. De fiscus houdt geen rekening met wat Rochus schrijft. Gelukkig maar. Ik kreeg afgelopen jaar aan aanslag om 51000 euro te krijgen.

  • no-profile-image

    Harry Bosman

    Wat heb je aan een messcherpe marktanalyse, als die volgende week al weer achterhaald is ?

Of registreer je om te kunnen reageren.