Home

Achtergrond 161 x bekeken

'Limburgse boeren en tuinders raken kwart areaal kwijt'

Limburgse boeren en tuinders verliezen de komende tien jaar een kwart van hun areaal, als de grondclaims vanuit verschillende sectoren doorgaan.

Dat stelt de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie die een inventarisatie heeft gemaakt van de op stapel staande plannen voor natuur, aanleg van wegen en waterwegen, stadsuitbreding en industrieterreinen.

De LLTB berekent dat de komende tien jaar minimaal 25000 hectare landbouwgrond verloren gaat van de nu beschikbare 103.500 hectare.

De landbouworganisatie zegt een voorzichtige schatting te hebben gemaakt van de effecten van de plannen voor de komende jaren. "Op een aantal plekken in Limburg worden kritische grenzen genaderd", zegt de bond in een toelichting.

De LLTB zegt dat het ruimtegebruik aan banden moet worden gelegd. Het opsouperen van het landbouwareaal buiten stedelijke gebieden in Limburg moet beperkt blijven tot maximaal 1000 hectare per jaar. Naast de bestaande natuurclaims moeten geen nieuwe plannen gemaakt worden voor extra natuuraanleg, zegt de LLTB. Bovendien moeten winsten door bestemmingswijziging worden afgeroomd ten behoeve van de landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.