Home

Achtergrond 249 x bekeken

LTO: premie alleen voor melkende boer

Nederlandse melkveehouders moeten voorkomen dat een groot deel van de melkpremies die ze uit Brussel ontvangen over een paar jaar terechtkomen bij niet-melkende boeren.

Voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep melkveehouderij noemt dit een van de redenen waarom melkveehouders nu al goed moeten nadenken over de periode na 2013. De melkpremies zijn gekoppeld aan ondernemers maar als er niets gebeurt, komt over vier jaar 30 procent terecht bij niet meer actieve melkveehouder, constateert LTO. Dit gaat niet alleen ten koste van de nog wel melkende boeren, maar werkt waarschijnlijk ook remmend op de grondmobiliteit.

Om deze redenen is het volgens Schenk zaak de premies te bestemmen voor andere doelen. Nog een reden om dat te doen is het gegeven dat ook de overheid nadenkt over andere bestemmingen. Die wil de melkpremies ook niet altijd overeind houden.LTO wil voorkomen dat anderen doelen aanwijzen en stelt voor de middelen in te zetten voor versterking van de concurrentiekracht en vernieuwing in de melkveehouderij. Daarnaast wil hij gelden gebruiken voor plattelandsdoelen, met name voor zaken waar nu geen markt voor bestaat, zoals landschap.

Schenk wil ook dat de melkveehouderij zich samen met andere sectoren hard maakt voor het invullen van wat hij de leemtes van de liberalisering noemt. Daarbij valt te denken aan aanpassing van het Europese importbeleid. De EU moet af van de huidige situatie waarbij aan importproducten minder strenge eisen worden gesteld dan aan producten uit de EU zelf.Voor de periode na 2015 (eind van de quotering) moet de melkveehouderij inzetten op groei binnen het emissieplafond voor ammoniak. Bedrijven moeten groeien zonder meer ammoniak uit te stoten. Dat levert echter problemen op met het mestbeleid. Om de ammoniakemissie te beperken is het gunstig om meer mais en krachtvoer te voeren en minder gras. Voor het verkrijgen van een derogatie op bedrijfsniveau levert dit echter weer problemen op.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.