Home

Achtergrond 196 x bekeken

'LNV wel degelijk in gebreke'

Het ministerie van land­bouw heeft de wijziging van de Vamil-regeling veel te laat gemeld bij de Europese Commissie.

Het ministerie is daarmee wel degelijk in gebreke gebleven. Dat stelt ac­countantsbureau Abab. Met de regeling zou variabele afschrijving van stallen en glas­opstanden tot op de restwaarde mogelijk worden. Abab wil geen genoegen nemen met de handel­wijze van het ministerie. Hoofd vaktechniek fiscaal Bert van den Kerkhof meldt dat het bedrijf via de Tweede Kamer de zaak op­nieuw op tafel wil krijgen.

In een later stadium sluit Abab een rechtsgang niet uit. In eerste instantie wil het dat doen in VLB­verband. VLB, de Vereniging van Landbouwboekhoudbureau’s is de koepelorganisatie waar de meeste accountantsbureau’s voor de landbouw zijn aangesloten.

Door de veel te late melding is de variabele afschrijving tot 100 procent van de WOZ-waarde pas vanaf dit jaar mogelijk voor stal­len en kassen die onder deze rege­ling zijn gebouwd. Eerder bestond de indruk dat variabele afschrij­ving ook mogelijk zou zijn voor investeringen die in 2007 en 2008 zijn gedaan. Voor deze jaren geldt echter de normale regeling tot 50 procent van de WOZ.Sinds 1 januari 2007 kan staats­steun niet meer met terugwer­kende kracht worden verleend. Van den Kerkhof: ”LNV had dat in oktober 2006 al kunnen weten.” De melding van het ministerie aan de Europese Commissie werd echter pas op 25 april 2008 gedaan. Europese goedkeuring kwam op 10 december 2008. Volgens Van de Kerkhof had LNV ondernemers moeten waarschuwen. LNV meld­de eerder dat het vindt dat het niets te verwijten valt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.