Home

Achtergrond 192 x bekeken

Agrarier drijft onderneming met windturbine

Het gerechtshof te Leeuwarden beslist dat de exploitatie van een windturbine voor de eigenaar als een onderneming kwalificeert. Door deze uitspraak is de winst belast in box 1 en de ondernemer heeft recht op de ondernemersfaciliteiten zoals de energieinvesteringsaftrek.

Kort samengevat is de uitspraak als volgt:

Belanghebbende, X, exploiteert een agrarisch bedrijf. In het jaar 1999 heeft X een windturbine die hij tot zijn agrarisch ondernemingsvermogen rekende naar zijn privévermogen overgebracht. Op 1 mei 2000 verwerft X een tweede windturbine. Deze was in 1996 door energieleverancier F op basis van een recht van opstal, dat liep van 1 mei 1996 tot en met 30 april 2000, op grond van X gesticht. Conform de akte tot vestiging van het recht van opstal verkreeg X deze windturbine voor f 385.000 (€ 174 705). X heeft de koopsom uit privémiddelen voldaan en hij rekent deze windturbine ook tot zijn privévermogen. Het exploitatieresultaat rekent hij tot de inkomsten uit vermogen. Bij de aanslagregeling rekent de inspecteur de inkomsten uit de windturbine aan als inkomsten uit onderneming. In geschil is of dit terecht is.

Hof Leeuwarden beslist in hoger beroep dat de exploitatie van de windturbine als een onderneming moet worden beschouwd. Er is sprake van verplicht ondernemingsvermogen. Partijen zijn het er over eens dat het belastbare inkomen dan nader moet worden verminderd tot f 81 995 (€ 37 207). Het hoger beroep van X is gegrond.

Meer informatie: Hof Leeuwarden, MK I, 21 november 2008, nr. 87/07

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.