Home

Achtergrond 427 x bekeken

Voordeel uit functiewisseling agrarische kavels is belast

De serie artikelen op Agrocount.nl over woningen bij het agrarische bedrijf valt nauwelijks af te sluiten. Een agrariër met een landbouwbedrijf krijgt na overleg met de gemeente een functieverandering voor elkaar. Er mogen twee woningen worden gebouwd. Het voordeel van 1.574.177 gulden dat met deze functieverandering wordt behaald, is volgens het hof van Arnhem belast als winst uit onderneming.

Deze uitspraak geeft duidelijk aan dat voordelen door een verandering van een bestemmingsplan – van een agrarische bestemming naar een woonbestemming – belast zijn als de nieuwe woningen verkocht worden. In dit geval is het voordeel aangemerkt als winst uit onderneming, omdat in ruil voor het inleveren van de vergunningen en de toezegging dat de onderneming geheel wordt gestaakt, de twee bouwkavels zijn toegekend (een soort Rood voor Rood-regeling).

Een opmerkelijk aspect van deze uitspraak is dat het perceel waarvan de bestemming gewijzigd is niet tot het bedrijfsvermogen behoorde. De twee woningen zijn uiteindelijk gerealiseerd op een perceel bosgrond dat tot het privévermogen van de ondernemer behoorde. Dit gegeven staat de heffing niet in de weg. Ondanks dat de waardestijging (van waarde bosgrond naar waarde (onder)grond woning) op privégrond plaatsvindt, is deze waardestijging na aftrek van kosten belast als winst uit onderneming.

De uitspraak is kort samengevat de volgende:

Een agrariër exploiteerde een landbouwbedrijf. In 1995 had hij al een groot deel van de activiteiten stilgelegd. Het bestemmingsplan dat in 1999 werd gewijzigd, bood hem het recht om op een perceel twee woningen te bouwen in ruil voor het staken van zijn gehele onderneming. Van deze functiewisseling maakte hij gebruik.

Vervolgens staakte hij per 1 januari 2000 zijn onderneming volledig en sloopte de bedrijfsopstallen. De kavels die een woonbestemming kregen, verkocht hij in 2000 met aanzienlijke winst. De inspecteur rekende het voordeel behaald met de functiewisseling van de kavels tot de belaste stakingswinst.

Volgens het hof is dat terecht, omdat sprake is van een verband tussen de functiewisseling van de kavels en de onderneming van belanghebbende. Het inleveren van de vergunningen, de toezegging dat de onderneming volledig wordt gestaakt en het slopen van de bedrijfsopstallen moeten namelijk als ondernemingshandelingen worden aangemerkt. Het voordeel dat daartegenover stond, te weten de voor belanghebbende profijtelijke wijziging van het bestemmingsplan, moet rechtstreeks aan die ondernemingshandelingen worden toegerekend, aldus het hof.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Verplaatsing bedrijfswoning levert belastingclaim op

Lees ook Waardesprong ondergrond bedrijfswoning én rundveestal belast

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 4 augustus 2008, nr. 06/00212

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 18 april 2006, nr. AWB 05/4165 IB/PVV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.