Home

Achtergrond 482 x bekeken

Quotumverruiming moet naar 3 procent

De VVD is tegen extra afroming van de toeslagen van boeren en in haar voorstel aan de ministers van landbouw in de EU blijft ze pleiten voor een jaarlijkse verruiming van de melkquota met 3 procent. Daarnaast moet superheffing worden geschrapt als in fe EU het quotum niet wordt volgemolken, vindt Europees parlementariër Jan Mulder.

Voor de zomer publiceerde de Eurocommissaris Mariann Fischer Boel, haar definitieve voorstellen voor de zogenaamde gezondheidscontrole (health check) van de Europese landbouwpolitiek. De voorstellen zijn in lijn met eerdere voorstellen van de Europese Commissie, namelijk verdere afroming van de inkomenstoeslagen in de vorm van verplichte modulatie en het vormen van een nationale reserve die ook al weer gevormd wordt via het afromen van de inkomenstoeslagen. Daarnaast wil de Commissie diegenen die de meeste inkomenstoeslagen ontvangen nog extra korten. Wat betreft de melkquota wordt een jaarlijkse uitbreiding met 1 procent per jaar voorgesteld.

De VVD fractie heeft vanaf het begin een consistente opvatting over de gezondheidscontrole: een overheid dient betrouwbaar te zijn. In 2002 is de landbouwbegroting tot en met 2013 vastgesteld, maar in 2003 werden de beloofde inkomenstoeslagen al verminderd met 5 procent voor extra plattelandsontwikkeling. Vervolgens werd in 2005 besloten dat de landbouwgelden voor Bulgarije en Roemenië binnen dezelfde begroting gefinancierd moesten worden. Hierdoor kunnen de boeren in de vijftien oude lidstaten nog eens tot 8 procent extra gekort worden op hun inkomenstoeslagen. Een voorstel tot een extra vrijwillige afroming van nog eens 20 procent werd door een VVD-amendement in het Europees Parlement op het nippertje geblokkeerd.

De totale kortingen – reeds bestaande plus die onder de gezondheidscontrole worden voorgesteld – kunnen oplopen tot zo’n 30 procent. In de voorstellen die de VVD fractie heeft ingediend, wordt een heel andere positie ingenomen. De VVD is tegen extra modulatie, mede omdat volstrekt onduidelijk is of de extra afromingen van de inkomenstoeslagen wel bij de boeren terechtkomen. De zogenaamde nationale reserve is volgens de VVD aan de hoge kant. In plaats van de voorgestelde 10 procent stellen wij 5 procent voor. Dit percentage zou uitsluitend moeten worden gebruikt voor de ontwikkeling van Europese plant- en dierverzekeringen en bijdrages aan fondsen, zoals het Nederlandse diergezondheidsfonds.

Wij stellen in onze voorstellen ook speciale aandacht aan de melkveehouderij. De Commissie stelt, tegen haar aanbevelingen in, vijf keer een jaarlijkse quotumuitbreiding voor van slechts 1 procent. De VVD stelt opnieuw een jaarlijkse verruiming van de melkquota voor van 3 procent, net zo lang totdat het quotumsysteem in 2015 afgeschaft wordt. Daar bovenop stellen wij ook voor dat er geen superheffing betaald hoeft te worden door boeren in die landen die het quotum overschrijden als in de hele EU het quotum niet wordt volgemolken. Verder stellen we voor dat in ieder jaar tot aan 2015 de superheffing verder wordt afgebouwd.

Het is de bedoeling dat het rapport in november wordt afgegeven aan de Raad van Ministers van Landbouw, die tot een besluit zullen moeten komen. De Raad en de Commissie hebben aangegeven het rapport van het Europees Parlement zeer serieus te zullen nemen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.