Home

Achtergrond 209 x bekeken

Prinsjesdag 2009: alles onder controle

Op 16 september 2008 (Prinsjesdag) presenteerde het kabinet naast de Miljoenennota ook het Belastingplan 2009 en het bijbehorende wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009. Gisteren bleek al dat werkgevers en werknemers redelijk tevreden zijn met de plannen. Ook de coalitiepartijen zijn content, al wil men daar nog € 100 miljoen extra uitgeven. De fiscale plannen zijn dit jaar redelijk beperkt, dus groot vuurwerk blijft uit. Erg is dat niet, want er verandert al genoeg in 2009.

Niet-fiscale voorstellen
Door het Kabinet zijn tal van plannen en voorstellen gedaan. Wij zullen ons hier beperken tot maatregelen met een financiële component. Dat zijn meestal de fiscale voorstellen, maar de koopkracht van de gemiddelde Nederlandse burger (en dus ook van de ondernemer) wordt ook door niet-fiscale maatregelen bepaald. Voor werknemers (ondernemers hebben hier uiteraard geen baat bij) is het belangrijk dat de WW-premies voor werknemers feitelijk worden afgeschaft. Dat levert een modale werknemer per jaar €500 netto op. Voor werkende ouders is dit voordeel nog groter.

Fiscale plannen
Het Belastingplan 2009 c.a. (met bijbehoren) bestaat uit twee wetsvoorstellen. Allereerst is daar het Belastingplan 2009. In dit wetsvoorstel staan de maatregelen die invloed hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2009. Daarnaast is er nog het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 (OFM 2009). Hier zijn maatregelen te vinden die het koopkrachtbeeld niet bepalen, maar die toch op 1 januari 2009 in werking moeten treden. Natuurlijk is er nog meer, maar dat betreft andere wetsvoorstellen die al langer in behandeling zijn, maar die ook op 1 januari 2009 in werking moeten treden. Met name zijn hierbij de wetsvoorstellen rondom de personenvennootschap van belang.

Wat niet?
De eerder voorgenomen btw-verhoging (van 19% naar 20%) gaat niet door. Het kabinet zegt daarmee vooral de koopkracht van ouderen en minima te beschermen. Ook kan een btw-verhoging de toch al hoge inflatie aanwakkeren. Niet duidelijk is of er sprake is van uitstel van de verhoging of van afstel. Om in de btw te blijven: de grens van de kwartaalaangifte omzetbelasting stijgt van €7.000 naar €15.000. Als gevolg hiervan hoeven ongeveer 50.000 ondernemers nog maar vier in plaats van twaalf keer per jaar aangifte te doen.

Doorwerken
Voor mensen die na hun 62ste blijven doorwerken, komt er een fiscaal snoepje, de doorwerkbonus. Deze bonus geldt enkel voor werknemers, ondernemers profiteren er niet van. Ouderen die zelf in hun oude dag hebben te voorzien (zelf een pensioen hebben) krijgen te maken met een extra heffing: de houdbaarheidsheffing. Dit is een nieuwe naam voor wat eerder de Bosbelasting werd genoemd. Verder komen er nog tal van andere fiscale maatregelen om de participatie van mensen aan het arbeidsproces te bevorderen.

Bevorderen ondernemerschap
Ook ondernemers krijgen wat lekkers. De startersaftrek wordt verhoogd, wat van belang is voor degenen die een bedrijf hebben overgenomen of die tot de maatschap met ouders of partner zijn toegetreden. Voor ondernemers is verder van belang dat de mkb-winstvrijstelling in 2009 (bescheiden) verhoogd wordt. Ondernemers met een bv moeten even opletten. Het lage tarief in de vennootschapsbelasting (ook wel bekend als het mkb-tarief) gaat voor 2008 omlaag. Over de eerste €250.000 winst gaat het tarief naar 20 procent. Voor 2009 blijft het tarief echter gelijk aan de tot nu toe bestaande tarieven.

Innovatie
Innovatieve ondernemers krijgen in 2009 meer armslag. In 2009 is er voor hen meer geld gereserveerd. Er komt een ruimere definitie van speur- en ontwikkelingswerk. Voor de agrosector zal het echter minder belangrijk zijn dat ook innovatieve ICT-projecten onder de S&O regeling kunnen gaan vallen.

Lijfrente
Woekerpolis, verborgen kosten en wankelende banken en verzekeraar: lijfrenten zitten in een hoek waar de klappen vallen. Wellicht om de sector een steuntje in de rug te geven wordt de maximumgrens voor lijfrenteaftrek in 2009 fors verhoogd. Mensen kunnen fiscaalvriendelijker gaan sparen voor de oude dag. Ondernemers en burgers kunnen daardoor meer sparen voor een aanvullend pensioen. Verder worden er nog tal van andere maatregelen genomen rondom de lijfrente.

Eenvoudiger: einde EDM, betere VAR
De door veel werkgevers gehate eerstedagmelding (EDM) voor nieuwe werknemers wordt afgeschaft. Vooral voor sectoren met een sterk wisselend personeelsverloop (denk aan de tuinbouw, maar ook de horeca) is dit een belangrijke vereenvoudiging. Alleen jammer om nu te mogen horen dat er in al die eerdere jaren weinig tot niets is gedaan met alle braaf gedane meldingen! De verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt bij een gelijkblijvende situatie na 3 jaar automatisch verlengd. Ook dat is weer (administratieve) winst.

Groen
Opnieuw veel aandacht voor groen. De verpakkingenbelasting is de afgelopen tijd al stevig gesnoeid en wordt in 2009 verder fors vereenvoudigd. Het aantal tarieven daalt van zestien naar acht. Je kunt je afvragen of de invoering van deze belasting destijds niet veel te overhaast heeft plaatsgevonden. Sinds de invoering is er enkel maar rumoer rondom deze taks geweest. Ook rondom de auto (thema: mobiliteit) gaat er veel veranderen. Het meest in het oog springt de nieuwe categorie auto’s met een bijtelling van voortaan nog maar 20 procent. Dit geldt zowel voor auto’s die tot uw ondernemingsvermogen behoren als voor auto’s ‘van de zaak’.

Successiewet
Reparaties in de overdrachtsbelasting en de successiewet (de bekende truc met de eigen woning in geval van bedrijfsopvolging) zijn uitgebleven. De enige verandering is er een ten goede. Sportclubs hoeven vanaf 2009 geen schenkings- en successierecht meer te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Dergelijke schenkingen worden echter niet opeens aftrekbaar als gift in de inkomstenbelasting. Daarvoor moet u schenken aan kerk of Rode Kruis.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Meer informatie Gezamenlijke website van de ministeries over Prinsjesdag 2008: Begroting van LNV in het teken van technische vernieuwing, onderwijs en wetenschap

Lees ook Fiscale vergroening via auto en verpakkingsbelasting

Lees ook Miljoenennota LNV: Speerpunten voor 2009

Lees ook Miljoenennota LNV: Overige uitgaven in 2009

Lees ook Uit de troonrede van 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.