Home

Achtergrond 260 x bekeken

Prejudiciële vraag over zelfstandigenaftrek vanuit Duitsland

Heeft een ondernemer die in Duitsland woont en daar een glastuinbouwbedrijf exploiteert met een vaste inrichting in Nederland recht op de volledige zelfstandigenaftrek? Deze vraag is voor alle in het buitenland wonende ondernemers met een onderneming in Nederland van belang. Na uiteenlopende uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof legt de Hoge Raad bovenstaande vraag voor aan het Hof van Justitie EG. Dit Europese Hof zal de knoop moeten doorhakken. Agrocount.nl schreef over deze vraag al op 5 juni 2007.

De aan het Hof van Justitie EG voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Een tuinder woont in Duitsland en drijft daar een glastuinbouwbedrijf. Dit bedrijf heeft een vaste inrichting in Nederland. De tuinder besteedt meer dan 1.225 uren aan werkzaamheden voor dit bedrijf, maar minder dan 1.225 uren aan zijn Nederlandse vaste inrichting. Hij heeft niet geopteerd voor toepassing van artikel 2.5 Wet IB 2001.In geschil is of hij aan het urencriterium voldoet en recht op zelfstandigenaftrek heeft.

Bezien vanuit het oogpunt van de Nederlandse belastingheffing beantwoordt de Hoge Raad deze vraag negatief. De in het buitenland verrichte activiteiten tellen niet mee voor het urencriterium, zodat de tuinder geen recht heeft op zelfstandigenaftrek. Vervolgens is evenwel de vraag of artikel 43 van het EG-Verdrag niet wordt geschonden, wanneer een buitenlandse ondernemer de zelfstandigenaftrek wordt onthouden, omdat – anders dan bij een binnenlandse ondernemer – zijn buitenlandse uren niet meetellen voor het urencriterium.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat buitenlandse belastingplichtigen worden gediscrimineerd. Maar kan Nederland worden verweten het EG-recht te schenden, nu Nederland de optieregeling van artikel 2.5 Wet IB 2001 heeft? Deze regeling biedt belanghebbende immers de mogelijkheid te opteren voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige, waardoor zijn buitenlandse uren meetellen voor het urencriterium.

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EG verzocht om een prejudiciële beslissing over deze vraag. Een relevante uitspraak deed het hof in Den Bosch op 9 november 2006, nummer 06/00060, maar deze uitspraak staat niet op Rechtspraak.nl.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Onderneming in Duitsland en Nederland. Recht op gehele zelfstandigenaftrek

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 12 september 2008, nummer 43.761

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.