Home

Achtergrond 176 x bekeken

Onderzoek glasgroente kost ruim € 1,1 miljoen

De totale projectkosten voor het onderzoek glasgroenten bedragen ruim 1,1 miljoen euro.

Daarvan moet het Productschap Tuinbouw een dikke 924.000 euro betalen. Deze week buigt de sectorcommissie Groenten en Fruit zich over de verschillende aanvragen voor onderzoek.

Voor dit jaar zijn er aanvragen ingediend om onder meer de effectwaarden van de concentraties NOx en etheen op plantniveau in verschillende kassen en gewassen te bepalen. Genoemde gassen komen via rookgassen uit de WKK-installaties de teeltruimte binnen en vormen een risico voor het gewas. Met name de NOx-concentraties kunnen zo hoog oplopen dat de nieuwe effectgrenswaarde ter bescherming van planten wordt overschreden met mogelijke nadelige ge volgen voor het gewas. Resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door WUR Glastuinbouw, bieden paprikatelers de mogelijkheid de risico’s beter in te schatten.

Ook is een aanvraag ingediend om een poster samen te stellen met de ziekten die een paprikagewas kunnen aantasten. In totaal 379.000 euro is aangevraagd voor onderzoek naar het effect van stengeldichtheden bij paprika en het gebruik van mobiele teeltgoten. Voor dit en volgend jaar is er een bedrag van ruim 189.000 euro mee gemoeid. Daarna moet duidelijk zijn in hoeverre deze systemen in de praktijk kunnen worden gebruikt.

Voor onderzoek naar steelrot bij paprika wordt 25.500 euro gevraagd. In eerste instantie wordt een globale inventarisatie van de teelt- en klimaatomstandigheden gemaakt op bedrijven met problemen. Ook wordt de primaire oorzaak onderzocht. De vraag is welk pathogeen verantwoordelijk is voor de schade.

Voor het effect van UV-c licht in de strijd tegen botrytis bij tomaat is een bedrag van 40.400 euro nodig. Om te beginnen wordt een meetmethode ontwikkeld het aantal kiemkrachtige sporen op wondvlakken kan bepalen. Vervolgens wordt de effectiviteit van UV-c behandeling bestudeerd.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.