Home

Achtergrond 228 x bekeken

Miljoenennota LNV: Speerpunten voor 2009

Minister Gerda Verburg van LNV heeft €2,5 miljard te besteden, 1,4% van de Rijksbegroting. Vorig jaar kreeg ze nog €2,3 miljard. Extra geld gaat naar de bewustmaking van burgers over de voeding met €27 miljoen. Samen met het ministerie van Vrom komt er een Agenda Landschap, dat zich eveneens op de burgers richt. LNV noemt zelf innovatie als het belangrijkste onderdeel van het beleid, dat €18 miljoen krijgt. Als belangrijke onderdelen daarvan gelden verduurzaming glastuinbouw en diervriendelijkere stalsystemen.

Bewustmaking burgers: €27 miljoen
NRC Handelsblad, die de Miljoenennota voortijdig publiceerde, noemde als eerste onderdeel de besteding van €27 miljoen door LNV voor bewustmaking van de burgers over de gevolgen van de keuzes als consument. De keuze voor het ene of juist het andere product heeft gevolgen voor dierenwelzijn, overbevissing, klimaatverandering en de eigen gezondheid. Een jaarlijks terugkerende peiling onder consumenten moet de overheid weer wijzer maken over de te beïnvloeden burgers.

Innovatie agrarische sector: €18 miljoen
Het persbericht van LNV over de begroting zegt juist innovatie voorrang te geven, waarvoor dus €18 miljoen extra komt. De minister wil innovatie via subsidieregelingen en door de ontwikkeling van expertise, kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Ze wil hiermee haar sector concurrerender en duurzamer maken. Voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen zijn de verduurzaming van de glastuinbouw en de diervriendelijke stalsystemen.

Het ‘impulsprogramma verduurzaming agroketens’ krijgt €9 miljoen tot 2011, waarvan €5 miljoen voor 2009. Dit programma komt voort uit de in januari gepubliceerde ‘Toekomstvisie op de Veehouderij’. De gedachte daarachter is dat de agrosector meer rekening kan houden met maatschappelijke trends en daar beter op kan inspelen om zo een beter evenwicht te krijgen tussen economische, ecologische en sociale ontwikkelingen.

Voor ideeën op het gebied van het anders verwerken van groene grondstoffen wordt €3,6 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ANWB-paddenstoelen uit melkzuur.

Groen Onderwijs: €4,9 miljoen
LNV investeert in 2009 €4,9 miljoen in het groen onderwijs. Het ministerie wil meer leerlingen aantrekken en er moeten meer mbo-leerlingen doorstromen naar het hbo, zodat er meer mensen komen met een groen hbo-diploma. Tot slot wil LNVmeer promotie-onderzoek stimuleren in het universitair onderwijs. Een deel van het geld wordt ook ingezet voor maatschappelijke stages op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, voedselkwaliteit, diergezondheid en zorg- en educatieboerderijen. In 2009 moeten 1.500 leerlingen daar een maatschappelijke stage gaan lopen.

Landschap: 5 jaar met elk €3 miljoen
De komende 5 jaar is €3 miljoen per jaar beschikbaar voor een campagne om het grote publiek meer te betrekken bij het beschermen en onderhouden van het landschap. De ministeries van LNV en Vrom willen samen met burgers en bedrijven werken aan een landschap dat tot de verbeelding spreekt en waarin mensen zich thuis voelen, nu en straks. Het is de bedoeling dat Nederlanders in 2020 het Nederlandse landschap waarderen met een 8, nu is dat een 7,3. Om dat te bereiken brengen LNV en Vrom nog dit najaar de Agenda Landschap uit. Komend jaar staat in het teken van de uitvoering van die agenda.

Overige posten
Naast de speerpunten die genoemd zijn in het persbericht bij de begroting voor 2009 geeft LNV geld uit aan diverse projecten, maatregelen en beleidsterreinen die de landbouw, de visserij, de natuur, het landschap en de voedselketen op duurzame wijze moeten bevorderen. Een alfabetische rangschikking volgt in een tweede artikel.

Meer informatie LNV, 16 september 2008: Begroting LNV in het teken van technische vernieuwing, onderwijs en wetenschap

Meer informatie Gezamenlijke website van de ministeries over Prinsjesdag 2008: Begroting van LNV in het teken van technische vernieuwing, onderwijs en wetenschap

Lees ook Uit de troonrede van 2008

Lees ook Miljoenennota LNV: Overige uitgaven in 2009

Lees ook Prinsjesdag 2009: alles onder controle

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.