Home

Achtergrond 388 x bekeken

Milieuorganisaties veelal positief

Natuur- en milieuorganistaies hebben overwegend positief gereageerd op het advies dat de Deltacommissie vandaag heeft gepresenteerd. Wel missen zij enkele elementen.

Milieudefensie wil een verbod op bouw in diepe polders en uiterwaarden. De commissie laat de mogelijkheid tot bouwen wel open, mits er een zorgvuldige kosten-batenanalyse is gemaakt. Dat biedt volgens Milieudefensie te weinig garanties. Bebouwing van diepe polders en uiterwaarden tast de veerkracht van het land aan. "Juist ruimte voor de rivier en overtollig water is nodig om het hoofd te bieden aan toekomstige piekaanvoeren van water. "

Natuurmonumenten is in grote lijnen tevreden met het advies. Maar wel maakt zij zich, net als Staatsbosbeheer, zorgen over de voorgestelde peilverhoging van 1,5 meter in het IJsselmeer en de gevolgen die dat kan hebben voor trekvogels. De stichting pleit ervoor de stijging zo veel mogelijk te beperken.

De organisaties zijn blij dat de commissie kiest voor het versterken van de huidige kustverdediging door zandsuppletie. "Dat is een natuurlijke oplossing, die het karakter van de kust het minst aantast'', aldus Milieudefensie.

Natuur en Milieu vindt dat de commissie de stijging van de zeespiegel uiterst serieus neemt en met prima maatregelen komt om Nederland veilig te houden. "Maar investeer ook in preventie en schep ruimte voor rivier- en zeewater'', aldus de organisatie.

De toekomstige waterveiligheid in Nederland heeft alles te maken met de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. "Daarom blijft het terugdringen van de CO2-uitstoot de allerbelangrijkste maatregel'', vindt Natuur en Milieu. Milieudefensie wijst ook op de noodzaak van een goed klimaatbeleid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.