Home

Achtergrond 213 x bekeken

Leden der Staten-Generaal,

De regering is doordrongen van de noodzaak om de voedselproductie wereldwijd krachtig te stimuleren.

Zij zal daarom de Nederlandse boeren en tuinders in staat stellen op de meest rationele manier gezond en lekker voedsel te maken. Dit geldt ook voor de vissers. Daarbij hanteert de regering het uitgangspunt dat de prijsvorming van voedsel nooit overgelaten mag worden aan de markt.

Speculatie met voedsel is uit den boze. Voedsel is een eerste levensbehoefte en de overheid moet ervoor zorgen dat burgers voortdurend hierover kunnen beschikken. Binnenkort ontvangt u voorstellen waarin uitgegaan wordt van een gegarandeerde minimumprijs per hoofdgewas of vleessoort, gekoppeld aan een quotum. Wat er méér geproduceerd wordt, kan voor een C-prijs afgezet worden. Wat betreft dierenwelzijn gelden de EU-minimumeisen. Gewenste aanvullende eisen moeten worden betaald. De regering zal boeren en tuinders aanzetten om zoveel mogelijk vernieuwend te werken betreffende het gebruik en de productie van energie.

Door de eeuwen heen is het Nederlandse landschap door boeren- en tuinders onderhouden en verfraaid. De regering heeft veel respect voor deze inzet en vindt dat het tijd wordt hen hiervoor structureel te belonen. Ook lokale en regionale agrarische natuurverenigingen komen hiervoor in aanmerking. Subsidies aan logge natuurbeschermingsorganisaties worden afgeschaft. Het klimaat is altijd aan verandering onderhevig. Dat is niet iets om hysterisch over te doen maar een gegeven dat met een realistische houding moet worden bezien. Onderzoek en onderwijs op het gebied van vernieuwende en efficiënte productiemethodes zullen krachtig gestimuleerd worden.

Dit is de beste investering voor toekomstige generaties. Binnenkort zullen er perscampagnesstarten om de burgers duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is dat als het brood gebakken en het vlees geproduceerd is, hiervan een kwart in de vuilnisbak verdwijnt. De leus voor de komende periode luidt: Het is de boer wiens nijvere hand de kost verschaft voor het ganse land. Het gaat vroeg of laat verkeerd als het volk zijn boeren niet waardeert.

Wien van den Brink

Of registreer je om te kunnen reageren.