Home

Achtergrond 286 x bekeken

Landbouw eervol benoemd op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag is de landbouw neergezet als zeer innovatief. Dat eerbetoon zindert na in politiek Den Haag.

Zo, de kop is er af. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Na het ceremonieel van Prinsjesdag, de hoedjesparade en het gemeenzaam geborrel van de elite van Nederland is het nieuwe politieke seizoen nu echt begonnen. Eindelijk serieus aan het werk.

Agnes Kant minder humoristisch

Namens de SP, de grootste oppositiepartij, mocht Agnes Kant vanmorgen als eerste aan het woord. Feller dan Jan Marijnissen, haar voorganger als fractieleider, helaas ook minder gevat en humoristisch.
Landbouw is tijdens deze beschouwingen deze week geen hoofdonderwerp, eigenlijk helemaal geen onderwerp. Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA, noemde de sector in één zin in het kader van het Deltaplan van de Commissie Veerman. Het was mij niet duidelijk wat hij daarmee precies beoogde.

Eerbetoon aan landbouw

Nee, dan was de troonrede gisteren meer uitgesproken over de sector. ,,De Nederlandse land- en tuinbouw zijn zeer innovatief,” sprake Koningin Beatrix namens de regering. Dat biedt kansen deze sectoren duurzaam te ontwikkelen, voegde de vorstin eraan toe.

Zonsondergangfase

Het is een feitelijke vaststelling. Maar zo’n zinnetje in een verhaal dat Hare Majesteit aan heel het volk voorleest, zie ik als een klein eerbetoon aan de landbouw, een sector waarvan veel te veel mensen denken dat die in de zonsondergangfase verkeert. Dat beeld is bij een belangrijke nationale gelegenheid omgekeerd.
Minister Verburg van LNV heeft het zinnetje aangedragen, want zo gaat dat bij het samenstellen van de troonrede. Terecht ook, want kennis en innovatie zijn de spil in beleidsvisie en begroting voor 2009

Motor van de economie

Op de begroting trekt Verburg er € 18 miljoen voor uit. Altijd te weinig, kun je denken, maar het benadrukken van innovatie wordt in Den Haag goed ontvangen, merk ik. Om Gerda Verburg hangt nog een beetje het imago van een minister die zich het meest thuis voelt in de bijzaken van de landbouw, het natuurbeheer en de zorgboerderijen. Na anderhalf jaar ministerschap geeft ze dan toch de volle aandacht aan de harde kerntaak van de landbouw: voedselproductie op basis van rentabiliteit. LTO beschouwt dat als een steun in de rug voor boeren tuinders. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren constateren met instemming dat Verburg de agrosector neerzet als motor van de Nederlandse economie

Reacties op begroting positief

Ook de eerste, nog voorlopige geluiden uit de Tweede-Kamerfracties zijn overwegend positief over de aandacht die de landbouw nu krijgt als een branche die het waard is als economische sector te stimuleren. Van de Partij voor de Dieren komt, volledig conform te verwachtingen, komt een hieraan tegengesteld geluid. De dierenpartij noemt de troonrede een ‘egoïstisch verhaal’ en vindt het kwalijk dat de ernstige klimaatschade door de veehouderij geen aandacht krijgt.
Dat prakje zal ongetwijfeld worden opgewarmd als de begroting van LNV later dit najaar door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Foto

Henk Dokter

Of registreer je om te kunnen reageren.