Home

Achtergrond 168 x bekeken 1 reactie

Inspraak bij beheer natuurgebieden

Minister Gerda Verburg (Landbouw) wil bij het beheer van natuurgebieden zo veel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

Dat bleek vandaag toen in Scheveningen een "intentieverklaring'' werd getekend door vertegenwoordigers van onder meer Rijk, provincies, natuurbeschermers, de recreatiesector en land- en tuinbouw.

Het gaat daarbij om de 162 Nederlandse Natura 2000-gebieden, die deel moeten uitmaken van een Europees netwerk van natuurterreinen. Op grond van Europese afspraken dient in 2010 in deze gebieden de achteruitgang aan soortenrijkdom een halt te zijn toegeroepen.

De Natura 2000-gebieden worden beschermd in het kader van de natuurbeschermingswet en vallen vrijwel samen met de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het verbindingsnetwerk van natuurgebied zoals dat bekend is uit de ruimtelijke ordening.
Van de 162 Natura 2000-gebieden zijn er al 111 aangewezen, maar met de beheerplannan, waarbij het Rijk of een provincie de regie krijgt, moet nog worden begonnen. '

De organisaties die maandag de verklaring ondertekenden erkennen het belang van de natuur in de gebieden. Het ligt in de bedoeling bij het beheer de economische en sociale belangen niet uit het oog te verliezen. Er wordt rekening gehouden met bestaand gebruik van grond in en nabij de natuurgebieden.

Ondertekening door de organisaties betekent niet dat hun leden in een latere fase niet bezwaar kunnen maken tegen de plannen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    kunnen boeren hopelijk bezwaar maken tegen onkruiden op natuurgebieden,waarvan de zaden overwaaien naar landbouwgrond,zoals distels,ridderzuring en jacobskruiskruid

Of registreer je om te kunnen reageren.