Home

Achtergrond 167 x bekeken

'Dijken moeten fors versterkt'

Om Nederland 'waterveiliger' te maken moeten de dijken drastisch omhoog, verbreed of versterkt worden.

Het benodigde geld moet komen uit een op te richten Deltafonds dat gevoed wordt door leningen en aardgasbaten.

Dat beveelt de Deltacommissie onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman vandaag aan. Dat de veiligheid achter alle dijken tien keer groter moet zijn dan nu, staat bovenaan een lijst van twaalf aanbevelingen. De normen moet hiertoe snel, uiterlijk 2013, vastgesteld worden.

Het langverwachte advies stoelt op de verwachting dat de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering mogelijk groter zal zijn dan verwacht: "van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200 (inclusief bodemdaling)''.

Dit Deltaprogramma vergt tot 2050 1,2 tot 1,6 miljard euro per jaar, en voor de periode 2050-2100 0,9 tot 1,5 miljard per jaar. Gemiddeld genomen gaat het om 1 tot 1,5 miljard euro langlopende investeringen tot 2100, 0,2 tot 0,3 procent van het nationale inkomen.
Door het Deltafonds staat de financiering los van politieke voorkeuren of economische tegenspoed.

Voor een veiliger Noordzeekust is het noodzakelijk om door te gaan met het opspuiten van zand. Aan kustverbreding hangt de commissie nadrukkelijk een prijskaartje. "Als deze zandsuppletie wordt vergroot om de Hollandse en Zeeuwse Noordzeekust met bijvoorbeeld 1 km uit te breiden om zo ruimte te scheppen voor functies als recreatie en natuur, is een aanvullend bedrag nodig van 0,1 tot 0,3 miljard euro per jaar.''

De minister-president moet een hoofdrol krijgen als voorzitter van een ministeriële stuurgroep. De waterveiligheid dwingt tot keuzes in grondgebruik, wat de ontwikkeling raakt van land en natuur, stedelijke ontwikkeling en havens, stelt de commissie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.